a
Ana SayfaZekât91. Satılamayan hububatın zekâtı her yıl mı verilecek yoksa bir defa vermek kâfi midir?

91. Satılamayan hububatın zekâtı her yıl mı verilecek yoksa bir defa vermek kâfi midir?

Öşrü verilen tarım ürünleri, üreticisi tarafından satılmaz ve ticaret kastı olmaksızın ürün olarak ambarda saklanırsa yeniden öşre tabi olmaz.

Ancak bu ürünlerin sahibine bir ay veya bir sene yetecek miktardan fazlası nisap miktarına ulaşır ve ticaret niyeti ile saklanırsa, üzerinden bir sene geçince zekâta tabi olurlar. Çünkü bunlar bu durumda ticaret malı hükmüne geçerler.

Yine öşrü verilen bir arazi ürünü ticaret maksadı olmaksızın ambarda saklanır ve üzerinden bir yıl geçtikten sonra satılırsa, bedelleri olan paralar nisap miktarında olsa bile bunlara zekât vermek gerekmez. Çünkü zekât ile öşür birleşmez. Yani bir malın öşrü verilmişse o malın ayrıca zekâtı verilmez. Ancak satılıp karşılığında alınan paralar üzerinden bir yıl geçerse, bu durumda, bu paranın zekâtını vermek gerekir.

(İbni Âbidin, Reddü’l-Muhtar, III, 186-187; 228; Ömer Nasuhi Bilmen, 361, Madde 75)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin