a
Ana SayfaZekât95. Hayvanların sâime olması ne demektir?

95. Hayvanların sâime olması ne demektir?

Sâime: Senenin yarısından çoğunu kırlarda ve meralarda otlayan ve sütleri alınmak, üretilmek ve semizletmek için beslenen hayvanlardır.

Sâime hayvanlara az bir zaman yem verilmesi sâime olması keyfiyetine zarar vermez. Çünkü hüküm çoğunluğa göre verilir.

Eğer hayvanlar yılın yarısında veya yarısından çoğunda evde yulaf, yem vs. ile beslenirse bu hayvanların zekâtını vermek gerekmez. Çünkü bunlar sâime değildir.

Yine ziraatta ve benzeri işlerde kullanılan hayvanlardan da zekât vermek gerekmez. Çünkü bunlar da sâime değildir.

Buna göre, eğer hayvanlar kesim için, yük taşımak için, binmek için veya ziraatta kullanılmak için yetiştiriliyorsa bunların zekâtını vermek gerekmez.

Eğer hayvanlar ticaret için otlatılırsa ticaret zekâtı verilmesi gerekir. Çünkü bunlar birer ticaret metaı hükmündedir. Ticaret için olan hayvanlarda hayvanların sayısına veya sâime olmasına bakılmaz; bunların kıymetleri esas alınır.

Buna göre, ticaret maksadı ile kırlarda, mübah meralarda beslenen ehil hayvanlar sâime zekâtına değil, diğer ticaret malları gibi, kıymetlerinin kırkta biri nispetinden zekâta tabi olurlar. Fakat sonradan yalnız sütleri alınmak, üretilmek ve semizletmek üzere sâime olmalarına niyet edilecek olursa, o zaman sâime zekâtına bağlanırlar ve zekât başlangıcı bu niyet tarihinde başlar; bir sene sonunda da zekâtları sâime olarak verilir.

(Vehbe Zuhaylî, III, 331; Ömer Nasuhi Bilmen, 347, Madde 35)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin