a
Ana SayfaZekât97. Farklı cins hayvanlar birbirine ilave edilir mi?

97. Farklı cins hayvanlar birbirine ilave edilir mi?

Hayvanların zekâtında keçi ve koyun bir cins kabul edilir ve nisabı doldurmak için birbirlerine ilave edilir. Buna göre, 30 koyun ile 10 keçi olsa, toplam 40 kabul edilir ve 1 koyun zekât verilir.

Bunların erkekleri ile dişileri zekât hesabı bakımından eşittir. Zekât olarak verilecek hayvan erkek de dişi de olabilir. Karışık olan koyun ve keçilerden hangisi daha fazla ise ondan zekât vermek sünnettir. Eğer bunlar eşit ise mal sahibi dilediği cinsten zekâtı verir. Fakat bu hayvanların hepsi aynı cinsten olursa, zekâtın o cinsten verilmesi gerekir. Mevcut olan koyunlar yerine keçiden veya keçiler yerine koyundan zekât verilemez.

Yine sığır ile manda arasında fark yoktur. Bunlar bir cins kabul edilir ve nisabı doldurmak için birbirlerine ilave edilir. Mesela 20 sığır ile 10 manda bulunsa, toplam 30 kabul edilir ve iki yaşına girmiş 1 buzağı zekât verilir.

Bu iki cinsten hangisi fazla ise zekât o cinsten çıkarılır. Her iki cins eşit bulunursa, değerleri az olan cinsin en iyisinden veya değeri yüksek olan cinsin düşüğünden zekât verilir. Sığırlar değer bakımından düşükse, bu sığırların en iyi buzağılarından zekât verilir ve bu şekilde denge sağlanmış olur.

Develerin zekâtına gelince, zekâtları verilecek develerin erkek ve dişi olarak karışık bulunmaları veya Arap ve Acem develeri olmaları fark etmez. Ancak zekât olarak verilecek develerin orta değerde dişi olması şarttır. Erkek deve verildiği taktirde kıymeti itibariyle verilir.

(Vehbe Zuhaylî, III, 348; Ömer Nasuhi Bilmen, 347, Madde 36)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin