a
Ana SayfaZekât98. Yavru hayvanlar zekâta dâhil midir?

98. Yavru hayvanlar zekâta dâhil midir?

Sâime olup da henüz birer yaşını doldurmamış olan kuzulardan; sığır, manda ve deve yavrularından -sayıları nisap miktarından çok da olsa- zekât vermek gerekmez. Bu, İmam-ı Azam Hazretleri ve İmam Muhammed’e göredir. Fakat bu yavrular arasında kendi cinslerinden büyük hayvanlar bulunursa, bu büyüklere bağlı olarak zekâta tabi olurlar.

Buna göre, mesela sene başından sene sonuna kadar 1 koyun ile 39 kuzu bulunsa, toplamı 40 kabul edilir ve 40 koyunun zekâtı olarak 1 koyun verilir. Zekât olarak 1 kuzunun verilmesi yeterli olmaz.

Yine 29 sığır yavrusu ile 1 sığır bulunsa, toplamı 30 kabul edilir ve 30 sığırın zekâtı olarak iki yaşına girmiş 1 buzağı verilir.

Yine 4 deve yavrusu ile iki veya üç yaşına girmiş 1 deve bulunsa, toplamı 5 kabul edilir ve 5 devenin zekâtı olarak 1 koyun verilir.

Eğer sene içinde veya sene çıktıktan sonra bu yaşlı hayvanlar ölecek olursa, geride kalan kuzu ve diğer yavrular için zekât vermek gerekmez.

Bu anlattıklarımız İmam-ı Azam Hazretlerine ve İmam Muhammed’e göredir.

İmam Ebû Yusuf’a göre ise yaşlarını henüz doldurmamış hayvanlar nisap miktarına ulaşırsa onların zekâtını vermek gerekir. Buna göre, 40 kuzu olup bir seneyi doldursa, zekât olarak 1 kuzu verilir.

İmam Şafiî Hazretlerinin görüşü de böyledir.

Böyle ihtilaflı meselelerde ihtiyatlı davranmak ve nefsin hoşuna gitmediği fetva ile amel etmek işin takvasıdır. Herhâlde bu meselede takva İmam Ebû Yusuf’un görüşüyle amel etmektir. Bununla birlikte, İmam-ı Azam ve İmam Muhammed’in görüşüyle de amel edilebilir.

(el-Bedâi, II, 31; Fethu’l-Kadir, I, 504; ed-Dürrü’l-Muhtar, II, 26; Ömer Nasuhi Bilmen, 349, Madde 39)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin