a
Ana SayfaZekât99. At, katır ve eşeklere zekât gerekir mi?

99. At, katır ve eşeklere zekât gerekir mi?

Katır ve eşeklerden zekât vermek ittifakla gerekmez. Ancak bunlar ticaret için bulundurulursa, bu durum müstesnadır. Bu takdirde bunlar ticari mala dönüşmüş olur ve ticari mallar gibi zekâta tabi olurlar.

Atlara gelince:

İmam-ı Azam Hazretlerine göre, ticaret için olmayan atlar sâime olur ve dişileri ile erkekleri karışık bulunursa zekâta tabi olurlar. Ticaret için olmayan sırf erkek atlar ise sâime olsun ya da olmasın zekâta tabi değildir.

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise ister sâime olsun ister olmasın, ister dişilerle erkekleri karışık olsun ister karışık bulunmasın zekâta tabi değildirler. Fetva da buna göredir.

Ancak atlar ticaret için bulundurulursa, bu takdirde ticari mala dönüşmüş olup ticari mallar gibi zekâta tabi olurlar.

(Vehbe Zuhaylî, III, 340)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin