Allah’ın hoşnut olduğu bir amel üzere ölmek

Sevgili kardeşlerim, Hz. İsa’nın havarileri şöyle dua etmişler:

  رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلَتْ  Ey Rabbimiz! Biz senin indirdiğine iman ettik  وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ  ve Resulüne tabi olduk  فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ  O halde bizi şahitlerden yaz. (Âl-i İmran, 3/53)

Havariler, “Öyleyse bizi şahitlerle beraber yaz.” diyerek, şahitlerden olmak istemişler. Onların bu sözleri, şahitlerin kendilerinden üstün olduğunu ifade etmektedir. Müfessirler, şahitlerle kimlerin kastedildiği hususunda farklı izahlar yapmışlardır. Bir kısmı şöyledir:

  1. İbni Abbas Hazretlerinin beyanına göre: Şahitlerden maksat, Ümmet-i Muhammed’dir. Zira bu ümmet, diğer ümmetlere şahit olma vasfıyla vasıflanmıştır. Cenab-ı Hak bu ümmetin şahitliğini, şu ayet-i kerimesiyle beyan buyurmuştur:

 

“İşte böylece, sizi insanlar üzerine şahit olmanız, o Resulün de sizin üzerinize şahit olması için sizi vasat bir ümmet kıldık.” (Bakara, 2/143)

Bu ayet-i kerime ispat etmektedir ki, bu ümmet, diğer ümmetler üzerine şahitlik yapacaktır.

  1. İbni Abbas Hazretlerinden nakledilen ikinci bir manaya göre, şahitlerden maksat, peygamberlerdir. Zira her peygamber, kendi ümmeti üzerine birer şahittir. Allah’ın onlara hakkı tebliğ ettiğine şahitlik ederler.

 

  1. “Öyleyse bizi şahitlerle beraber yaz.” diye dua etmek, “Bizi senin birliğine ve peygamberlerinin doğruluğuna şahitlik edenler arasında yaz.” demektir.

 

  1. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:

 

“Allah kendinden başka ilah olmadığına şahitlik etti, melekler ve ilim sahipleri de…” (Âl-i İmran, 3/18)

 

Bu ayette, ilim sahipleri şahitlerden kabul etmiş ve Allah onları kendisiyle beraber zikretmiştir. İşte havariler, “Öyleyse bizi şahitlerle beraber yaz.” şeklinde dua etmekle, Cenab-ı Hakk’ın zikrettiği ilim sahiplerinden olmak istemişlerdir.

 

  1. Şahitlerden kasıt, şuhud makamına ulaşanlardır. Bu makam, iman hakikatlerinin şuhudî bir tarzda gözüktüğü makamdır. Bu makam sahiplerine halk arasında, “Kalp gözü açık.” denilmektedir. İşte havariler, “Öyleyse bizi şahitlerle beraber yaz.” diyerek, bu makamı Allah’tan istemişlerdir.

 

Gördüğünüz gibi, bir ayetten ne kadar çok mana süzülmüş. Bu manalara Kur’an’ın mealini okuyarak ulaşamazsınız. Bu manalara ulaşmanın yolu, ehlinin yazdığı tefsirleri okumaktır. Allah hepimizi Kur’an ve tefsir talebesi eylesin. Amin…

(130 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir