1. Allah’ın Hz. Musa’nın annesine gaybı bildirmesi

Sevgili kardeşlerim, yeni bir iman dersinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde, Allah’ın gaybı bildirmesi meselesini işleyeceğiz. Maalesef şimdi bir kısım sözde alimler, Allah’ın, dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” demektedirler. Evvela şunu ifade edelim: “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır:

  1. Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez.
  2. Gaybın küçük bir meselesini dahi kişi kendi başına bilemez. Ancak Allah’ın ona bildirmesiyle bilir, manasındadır.

Yine Peygamberimiz (asm)’ın “Ben gaybı bilmem.” sözü, “Gaybın tamamını bilmem. Küçük bir meselesini dahi Allah bildirmeden bilmem.” manasındadır. Yoksa “Allah bana gaybı bildirmez.” manasında değildir. Evet, bir peygamber dahi olsa, Allah bildirmeden gaybı bilemez.

Bizler, “Gaybın bazı meselelerini insan bilebilir.” derken, “Kendi başına bilir, kendisi keşfeder.” manasında demiyoruz. Bizim sözümüzün manası şudur:

Allah gaybtan dilediği kısmı, dilediği kuluna vahiyle veya ilhamla bildirebilir.

Bu sözümüzü de bu eserde, Kur’an ayetleriyle inşallah ispat edeceğiz. İspat kısmına başlamadan önce, Allah’ın gaybı bildirebileceğini inkar eden kişileri tanıyalım ve bu konudaki sözlerini işitelim.

ALLAH’IN GAYBI BİLDİRMESİNİ İNKAR EDENLER

Mustafa İslamoğlu: Kur’an açıkça Resulullah da dahil kimsenin geleceği bilemeyeceğini söyler.

Mehmet Okuyan: Elçiye açılan gayb elçiye vahyedilen ilahi kitaplardır. Kitapta varsa var, başka yok.

Abdülaziz Bayındır: Bir kimse Allah bildirirse de mi gaybı bilemez? Allah diyor ki: “Ben gaybı kimseye bildirmem.”

Kardeşlerim bu kişilerden sakının. Çünkü bunlar, Ehl- sünnet itikadını bozmaya çalışmakta ve kendi batıl fikirlerini din diye anlatmaktadırlar. Bu eserimiz, bu kişilerin bu yanlış sözlerine tam bir cevap olacaktır. Sözü fazla uzatmadan Birinci Delilimize geçelim.

Birinci Delilimiz, Kasas suresinin 7. ayetidir. Bu ayette Rabbimiz şöyle buyurmuş:

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ Musa’nın annesine, onu emzir diye vahyettik.  فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ  Onun aleyhinde bir korku hissettiğinde de  فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ onu denize bırakıver وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي  korkma ve üzülme   إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ şüphesiz biz onu tekrar sana döndüreceğiz   وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ  ve onu peygamberlerden kılacağız.   

Bu ayetin apaçık beyanıyla, Cenab-ı Hak Hz. Musa’nın annesine şöyle vahyediyor:

Onu denize bırak, biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamber yapacağız.

Şimdi sorumuz şu:

– Hz. Musa’nın annesine tekrar dönecek olması ve peygamber yapılacak olması, Hz. Musa’nın annesine göre gayb değil midir? Elbette gaybtır ve geleceğe ait bir meseledir. Peki, Allah bu gaybı ona bildirmiş mi? Bildirmiş… Hani Allah gaybı kimseye bildirmezdi? İşte bildirmiş…

Şimdi bu ayete gözünü kapayanlara sormak istiyorum:

– Ey Mustafa İslamoğlu, Ey Abdülaziz Bayındır ve Ey Mehmet Okuyan, bize cevap verin;

  • Musa’nın annesine, oğlunun kendisine döndürüleceğini ve onun peygamber olacağını bildirmek, gaybı bildirmek değil midir?
  • Bu iki mesele gayb değil midir? Eğer gayb değilse, nedir?
  • Sizler Kur’an’ın bu ayetini hiç okumuyor musunuz, hiç görmüyor musunuz?
  • Daha bunun gibi onlarca ayette, Rabbimiz kullarına gaybi bildirdiğini beyan ederken, sizler nasıl oluyor da “Allah gaybı kimseye bildirmez, kimse gaybı bilemez.” diyorsunuz? Kur’an’ı bilmeyen bazı kimseleri kolayca aldatıyorsunuz. Hadi bakalım, şimdi mezkur ayetin izahını yapın da görelim.

Sevgili kardeşlerim, bu eserimizde bu meseleye dair, daha çok ayet-i kerime göstericez. Birinci Delili burada noktalayalım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah’a emanet olun…

(464 kez ziyaret edildi, Bugün 2 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir