6. Büyük günah işleyenin kafir olmayacağına 5. delil

Tekfir konusunun Altıncı dersindeyiz. Konuyu hatırlatarak dersimize başlayalım:

 Tekfir: Kişiyi küfre nispet etmek ve kâfir olduğunu söylemektir. Maalesef günümüzde bazı Müslümanlar, günah işleyenleri tekfir etmekte; onları kâfir olmakla itham etmektedirler. Günah işlemeyi küfür kabul eden bu zihniyete göre, büyük günah işleyen herkes kâfirdir. Hâlbuki Ehl-i sünnet itikadına göre, büyük günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz ve kâfir yapmaz.

Önceki derslerimizde, bu meselenin 4 delilini işlemiştik. Bu dersimizde, Beşinci delili işleyeceğiz.

Şimdi şöyle bir tahlil yapalım:

Biliyoruz ki, tövbe ile her günah bağışlanır. Bu günah şirk ve küfür de olsa, samimi tövbeyle affedilir. Küfürden tövbe edip mümin olan kimsenin, önceki bütün günahları silinir. Tövbeyle, kişinin işlediği diğer büyük günahlar da affedilir. Demek ister büyük günah olsun, ister küfür olsun; tövbe edilen günahlar için af kapısı açıktır.

Şimdi sorumuz şu:

– Cenab-ı Hak küfür günahını tövbesiz affeder mi?

Kur’an’ın ayetleriyle biliyoruz ki, tövbe edilmezse, küfür ve şirki affetmiyor. Hatta kâfir son nefeste tövbe etse, tövbesi kabul olmuyor. Nitekim Firavun son nefesinde tövbe etmiş, ama tövbesi kabul olmamıştır.

Şimdi buraya kadar anlattıklarımızı maddeleyip, bir soru sormak istiyoruz:

  1. Küfür günahı tövbe ile affedilir.
  2. Diğer büyük günahlar da tövbe ile affedilir.
  3. Kâfir tövbe etmeden ölürse, küfür günahı affedilmez; kişiyi ebedi cehenneme mahkum eder.

Şimdi sorumuz şu:

– Küfrün dışındaki büyük günahlar tövbe etmeden affedilebilir mi?

Mesela, bir kişi içki içse ve günahına tövbe etmeden ölse, Allah bu günahı affeder mi, yoksa affetmez mi?

Bu sorunun cevabı çok önemli. Zira büyük günahlar, tövbe edilmeden affedilebilirse, büyük günahın kişiyi küfre sokmaması gerekir. Eğer büyük günah sahibi kâfir olsaydı, affı mümkün olmazdı. Affın mümkün olması, büyük günahın, küfürden farklı bir günah olduğuna ve kişiyi kâfir yapmayacağına delil olur.

Şimdi bakalım, Kur’an bu konuda ne diyor:

إِنَّ اللَّهَ  Şüphesiz Allah   لاَ يَغْفِرُ affetmez -Neyi affetmez?- أَنْ يُشْرَكَ بِهِ   kendisine şirk koşulmasını

-Kişi ölmeden önce, şirk günahına tövbe ettiğinde, Allah onu bağışlıyor. Bu onlarca ayette beyan edilmiş. Demek burada beyan edilen şirk koşma, müşrik olarak ölenin şirk koşması. Allah şirk üzere öleni affetmiyor. Peki, şirkin dışındaki günahlara tövbe edilmese, bu günahlar bağışlanabilir mi? Ayet diyor ki:-  وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاء  bundan başka, dilediği kimseyi affeder. (Nisa, 4/116)

Bakın ayet diyor ki: Allah, kendisine şirk koşulmasını affetmez; bundan başka dilediği kişinin günahını affeder. Bu ayet, tövbe edilmeyen günahlar içindir. Zira tövbe edildiğinde, şirk ve küfür de affedilir. O zaman ayetin manası şöyle olur:

 Şüphesiz Allah, tövbe edilmezse, kendisine şirk koşulmasını affetmez. Şirkin dışındaki günahlara gelince, tövbe etmese de Allah dilediği kulunun büyük günahını affeder.

Bu ayet-i kerime, büyük günah işlemenin, kişiyi küfre sokmadığına delildir. Zira büyük günah kişiyi küfre soksaydı; Allah kâfiri affetmediği gibi, büyük günahı işleyeni de affetmemesi gerekirdi. Ama ayette, dilediği kulunun günahını, tövbesiz affedeceğini beyan buyurmuş. Demek büyük günah, sahibini küfre sokmamış ve imandan çıkarmamıştır.

Dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde, meselenin Altıncı delilini işleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah’a emanet olun.

(362 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir