7. Büyük günah işleyenin kafir olmayacağına 6. delil

Tekfir konusunun Yedinci dersindeyiz. Konuyu hatırlatarak dersimize başlayalım:

Tekfir: Kişiyi küfre nispet etmek ve kâfir olduğunu söylemektir.

Maalesef günümüzde bazı Müslümanlar, günah işleyenleri tekfir etmekte; onları kâfir olmakla itham etmektedirler. Günah işlemeyi küfür kabul eden bu zihniyete göre, büyük günah işleyen herkes kâfirdir. Halbuki Ehl-i sünnet itikadına göre, büyük günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz ve kâfir yapmaz.

Önceki derslerimizde, bu meselenin 5 delilini işlemiştik. Bu dersimizde, Altıncı delili işleyeceğiz. Altıncı delilimiz, Al-i İmran suresinin, 16. ayetidir. Bu ayette şöyle buyrulmuş:

اَلَّذِينَ   Onlar öyle kimselerdir ki   يَقُولُونَ   derler  رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا  Ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik  فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا  öyleyse bizim günahlarımızı bağışla    وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ve bizi ateşin azabından koru.    

Bu ayet-i kerimenin beyanıyla, mümin kullar, “Biz iman ettik, öyleyse bizi bağışla.” demişlerdir. Yani affı, imanları hürmetine istemişler; salih amelden bahsetmemişlerdir. Bu ifade ispat eder ki, sadece iman, Allah’ın affına vesile olabilir. Ve sadece imanla, kul, Allah’ın rahmet ve affına mazhar olabilir. Bu da imanın amelden farklı olduğunu ve salih ameli olmayanın da mümin olduğunu ispat eder.

Eğer Allah’ın affı için, salih amel mutlak gerekli olsaydı, o zaman ayet şöyle olurdu:

Biz iman ettik, salih amel işledik, büyük günah da işlemedik, o halde bizi bağışla…

Evet, ayet böyle olurdu. Ama böyle olmamış; af istekleri, mücerred imana bağlanmış. İşte bu, salih ameli olmayanın da mümin olduğunu ve affedilebileceğini ispat eder.

Salih ameli olmamak demek, farzları eda etmemek ve büyük günahlardan kaçınmamak demektir. Böyle bir kişinin, imanından dolayı affedilebileceği ispat eder ki, büyük günah işleyen mümindir ve günahı onu imandan çıkarmamıştır. Eğer günahı onu imandan çıkarmış olsaydı, affı mümkün olmazdı…

Şu noktayı yine hatırlatalım:

Bizler bu dersleri, “Büyük günah işleyen kâfir olur.” diyen, Haricilere, Mutezileye ve Selefi zihniyete karşı yapıyoruz. Amacımız, büyük günahın kişiyi dinden çıkarmadığını ve amelin, imandan bir cüz olmadığını ispat etmektir. Bu dersleri bu makamda yapıyoruz. Sakın bu derslerden, “Nasıl olsa imandan çıkmıyoruz, öyleyse günahları dilediğimiz gibi işleyelim.” neticesini çıkarmayın. Dersimizin konusu, salih amelin kıymeti olmadığı için, bu nokta üzerinde durmuyoruz. Eğer salih amelin kıymeti hakkında ders yapsaydık, çok daha farklı konuşurduk. Salih amelin kıymeti farklı bir şey; salih ameli olmayanın, kâfir olması farklı bir şey. Bu farkı unutmayalım…

Dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar, Allah’a emanet olun…

(94 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir