Cemaatle kılınan namazın sevabı 25 kat mıdır, yoksa 27 kat mıdır?

Bu dersimizde, birbirine zıt gibi gözüken iki hadisin, vech-i tevfikini, yani uyumunu göstereceğiz. Şöyle ki:

Efendimiz (asm)’dan, cemaatle kılınan namazın sevabı hakkında, iki farklı rivayet gelmiştir.

Birinci rivayette şöyle buyurmuş:

“Kişinin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde veya çarşıda kıldığı namazından 25 kat fazladır.” (Buhari, Ezan, 30; Müslim, Salat, 272; Ebu Davut, Salat, 49)

İkinci rivayette de şöyle buyurmuş:

 “Cemaatle kılınan namaz, ayrı kılınan namazdan 27 derece üstündür.” (Buhari, Ezan, 30; Müslim, Salat, 272)

Cemaatle namazın, tek başına kılınan namaza kıyasla sevabı, bir rivayette 25 iken, diğer bir rivayette, 27 kat olarak bildirilmiş.

Hadis inkârcıları, bu hadisleri gösterip diyorlar ki:

– Bu hadislerden biri uydurma olmalıdır. Zira hem 25 kat, hem 27 kat aynı anda olamaz. Ya 25’dir, ya 27’dir. Biz şimdi hangisine inanacağız?

Onların bu sözlerine karşı deriz ki:

Kendi aklınızı hakem yapacağınıza, İbni Hacer Hazretlerine sorsaydınız, hem böyle hadis inkârcısı olmazdınız, hem meseleyi tam manasıyla anlardınız. İbni Hacer Hazretleri, bu iki hadisi, 8 farklı şekilde cem etmiştir, hangisini istiyorsan, al kullan.

Hadisin Birinci izahı şudur:

Bu hadislerde bir nesih söz konusu olabilir. Cemaatle namazın sevabı, önce 25 kat idi. Sonra bu hüküm neshedilerek, 27 kata yükseltilmiş olabilir.

Hadisin İkinci izahı şudur:

Bu fark, mescidin uzaklığına ve yakınlığına göredir. Yakından gelen 25 kat; uzaktan gelen 27 kat sevap kazanır.

Hadisin Üçüncü izahı şudur:

Bu fark, cemaatin mescitte veya başka bir yerde yapılmasına göredir. Eğer cemaat mescitte yapılmışsa 27 kat, mescid dışında yapılmışsa, -mesela evde veya iş yerinde- 25 kattır.

Hadisin Dördüncü izahı şudur:

Bu fark, cemaate katılanların azlığına veya çokluğuna göredir. Cemaat azsa 25 kat, çoksa 27 kattır.

Hadisin Beşinci izahı şudur:

Bu fark, cemaatin tamamına veya bir kısmına yetişmekten ileri gelebilir. Eğer namaza, birinci rekattan sonra yetişmişse 25 kat, namazın başında yetişmişse, 27 kattır.

Hadisin Altıncı izahı şudur:

Bu fark, namazı bekleyenle beklemeyen arasındadır. Camiye erken girip namazı bekleyen, 27 kat sevap alır; ezanla birlikte giren, 25 kat sevap alır.

Hadisin Yedinci izahı şudur:

27 kat sevap, sabah ve yatsı namazlarına mahsustur. 25 kat sevap ise diğer namazlar içindir. Çünkü sabah ve yatsı namazlarına gitmek, daha zordur. Bu sebepten sevabı fazladır.

Hadisin Sekizinci izahı şudur:

27 kat sevap, aşikâr okunan namazlara hastır. 25 kat ise gizli okunan namazlara hastır. Arada 2 fark, Kur’an’ı dinlemenin sevabıdır. Buna göre sabah, akşam ve yatsı namazları 27 kat; öğle ve ikindi namazları, 25 kattır…

Gördünüz mü, İbni Hacer Hazretleri nasıl bir izah yapmış; 8 şıktan dilediğini al. Hadis inkârcıları, cahil ötesi cahil; hem bilmiyorlar, hem de bilene sormuyorlar. Elhamdülillah, biz bilene sorduk, hadisin manasını öğrendik.

Bu dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar, Allah’a emanet olun.

(300 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir