Ebubekir Sifil

Kadere İman Buhari’de yok iddiasına cevap

(191 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Hz Adem yoktur, Ademler vardır demek açıkça küfürdür

(249 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Tekfirci Selefiye İbni Teymiye ile cevap “Bu kanunları biz koymadık”

(663 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Türkiye Darul Harp midir?

(675 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Tağut ve oy verme hakkında

(380 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Sünnetin Korunmuşluğu

(96 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Rü’yetullah Hak mıdır?

(267 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Naslara sistemsiz ve metotsuz yaklaşmak işi kaosa sürükler

(129 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Mutezile ile Ehl-i Sünnetin şefaat anlayışı farkı

(1417 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Hz İsa (a.s.) yeryüzüne tekrar gelecek mi?

(323 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Hadis Usûlü’nün önemi

(466 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Gün geçtikçe artan selefî ve şiî söylem hakkında

(84 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Ehl-i Sünnet İtikadî bir fırka mıdır?

(246 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Cenabı Hak cüz’iyatı bilmez diyen kafir olur

(102 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Bana Kur’an yeter diyenler!

(164 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Amelle iman arasındaki irtibat, büyük günah işleyenin hali

(92 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

‘Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz’ ayetini nasıl anlamalıyız?

(539 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Ashab, Resulullah’tan (s.a.v) sonra mürted mi oldu? Şiaya cevap

(88 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Allah Göktedir inanışına delil getirilen hadis mana ile rivayettir

(191 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

Dinden çıkaran meâllere bir örnek

(235 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)