Hadis Savunması

38. Sahih hadisler sadece Buhari ve Müslim’de mi geçmektedir?

Hadis Savunması isimli eserimizin Otuz Sekizinci Dersindeyiz. Bu dersimizde […]

37. Buhari’de geçen senetsiz hadislerin durumu

Hadis Savunması isimli eserimizin Otuz Yedinci Dersindeyiz. Bu dersimizde, […]

35. Hz. Ömer hadis rivayetine karşı mıdır?

Hadis Savunması isimli eserimizin Otuz Beşinci Dersindeyiz. Bu dersimizde, […]

34. Hadis rivayetindeki adap

Hadis Savunması isimli eserimizin Otuz Dördüncü Dersindeyiz. Son 10 […]

33. Sıhhat derecesine göre hadis çeşitleri

Hadis Savunması isimli eserimizin Otuz Üçüncü Dersindeyiz. Bu dersimizde, […]

32. Ravi sayısına göre hadis çeşitleri

Hadis Savunması isimli eserimizin Otuz İkinci Dersindeyiz. Bu dersimizde, […]

31. Metnin kaynağına göre hadis çeşitleri

Hadis Savunması isimli eserimizin Otuz Birinci Dersindeyiz. Bu dersimizde, […]

30. Cerh ve Tadil

Hadis Savunması isimli eserimizin Otuzuncu Dersindeyiz. Bu dersimizde “Cerh […]

29. Tasnif Safhası

Hadis Savunması isimli eserimizin Yirmi Dokuzuncu Dersindeyiz. Bu dersimizde […]

28. Tedvin safhası

Hadis Savunması isimli eserimizin Yirmi Sekizinci Dersindeyiz. Bu dersimizde, […]

27. Sahabeler hadislerin tamamını niçin yazmamıştır?

Hadis Savunması isimli eserimizin Yirmi Yedinci Dersindeyiz. Bu dersimizde, […]

26. Sahabeler hadisleri yazmış mıdır?

Sevgili kardeşlerim, Hadis Savunması isimli eserimizin Yirmi Altıncı Dersindeyiz. […]

25. Niçin bir hadis imamı bir hadisi sahih kabul ederken diğeri sahih kabul etmemiş?

Sevgili kardeşlerim, Hadis Savunması isimli eserimizin Yirmi Beşinci Dersindeyiz. […]

24. Sahih hadislerde aranan 12 şart ve kılı kırk yaran hadis âlimleri

Sevgili kardeşlerim, Hadis Savunması isimli eserimizin Yirmi Dördüncü Dersindeyiz. […]

23. Ey Hadis İnkârcıları! Siz kimdensiniz?

Sevgili kardeşlerim, Hadis Savunması isimli eserimizin Yirmi Üçüncü Dersindeyiz. […]

22. Kuran’da 20’den fazla yerde Resulullah’a itaat emrediliyor.

Hadis inkârcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. […]

21. Allah’ın tehdit ettiği iki kişi

Hadis inkârcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. […]

20. Ey Hadis inkârcıları! Resulullah’a isyan edeni Allah ateşe sokar!

Hadis inkârcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. […]

19. Kim Resule itaat ederse, şüphesiz Allah’a itaat etmiştir.

Hadis inkârcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. […]

18. Resulün hükmünden ancak münafıklar kaçar.

Hadis inkârcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. […]

17. Mescid-i Aksa’yı kıble edinme emri Kur’an’da var mı?

Hadis Savunması isimli eserimizin bu On Yedinci Dersinde, hadis […]

16. Hadis-i şerifleri kabul etmeyenler Kur’an ile nasıl amel edecekler?

Hadis inkârcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. […]

15. Peygamberimiz (asm) her sözünü vahiyle konuşur.

Hadis inkârcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. […]

14. Peygamberimiz (asm)’a indirilen hikmet sünnet değil de nedir?

Bu dersimizde hadis inkârcılarına bir soru soracağız. Sorumuza geçmeden […]

13. “Allah’a ve Resulüne karşı gelenler.” (Mücadele, 58/5)

Hadis inkarcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. […]

12. “Seni hakem yapmadıkça iman etmiş sayılmazlar.” (Nisa, 4/65)

Hadis inkarcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.”  diyorlar. […]

11. “Ey iman edenler! Allah’ın ve Resulünün önüne geçmeyin.” (Hucurat, 49/1)

Hadis inkarcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. […]

10. “Sonra biz seni din hususunda bir şeriat sahibi kıldık.” (Casiye, 45/18)

Hadis inkarcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. […]

9. “Biz sana Kur’an’ı indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın!” (Nahl, 16/44)

Hadis inkarcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. […]

8. “Andolsun ki Allah’ın resulünde sizler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab, 33/21)

Hadis inkarcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. […]

5. “Peygamber size her neyi verdiyse onu alın. Ve size her neyi yasakladıysa ondan vazgeçin.” (Haşr, 59/7)

Hadis inkarcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. […]

4. “Allah’ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılmayanlarla savaşın.” (Tevbe, 9/29)

Hadis inkarcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. […]

3. “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun.” (Âli İmran, 3/31)

Hadis inkarcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar.Biz […]

2. Eğer bir şeyde çekişirseniz onu Allah’a ve Resulüne götürün… (Nisa 59)

Hadis inkârcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.”  diyorlar. […]

1. Bölüm: Hadisleri niçin inkar ediyorlar?

Sevgili kardeşlerim, çok önemli imanî bir eserle sizlerle tekrar […]