“Dinde zorlama yoktur” Ayetine yanlış mana verenler

Sevgili kardeşlerim, bu tefsir dersimizde,  لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، أستعيذ بالله  Dinde zorlama yoktur. (Bakara, 2/256)  ayetinin izahını yapacağız.

Bazı kimseler bu ayeti gösterip, dinin emirlerinde hiçbir zorlama olmayacağını söylemektedirler. Onlara göre, kişi nefsiyle baş başa bırakılır; isterse itaat eder, isterse isyan eder; ona karışılmaz ve zorlanmaz…

Ayete bu yanlış manayı verenlere deriz ki:

Bir ayete doğru mana vermek için, ayetin iniş sebebi bilinmelidir. İniş sebebini bilmeden ayete mana vermek, kişiyi yanlışa düşürebilir.  “Dinde zorlama yoktur.” ayetinin iniş sebebi, Abdullah İbni Ubeyde Hazretlerinin naklettiğine göre şu hadisedir:

Sahabeden bir adamın iki oğlu vardı. Efendimiz (asm)’ın peygamberliğinden önce oğulları Hristiyan olmuştu. Peygamberimizin risaletinden sonra bu kişiler, bir gün Medine’ye erzak getirdiler. Babaları onları görünce yakalayıp: “Vallahi Müslüman oluncaya kadar sizi bırakmayacağım.” dedi. Bunun üzerine Allah Teâlâ bu ayeti indirdi ve dinde zorlama olmayacağını beyan buyurdu. O adam da çocuklarını serbest bıraktı…

Gördüğünüz gibi, “Dinden zorlama yoktur.” ayeti, Müslümanlar hakkında değil, Ehl-i kitap hakkında inmiştir.

Bu ayetin tefsiri hususunda iki farklı görüş vardır. Birinci Görüş, İbni Mesud, İbni Zeyd ve Süleyman İbni Musa hazretlerinin görüşüdür. Onlara göre:

Ayetteki “Dinde zorlama yoktur.” ifadesi umuma ait olup bütün insanlara şamildir. Bu alimlere göre bu ayet-i kerime, “Ey Nebi! Kâfirler ve münafıklarla cihad et.” (Tahrim, 66/9) ayetiyle ve cihadı emreden diğer ayetlerle nesh olmuş, yani hükmü kaldırılmıştır.

Ayet hakkındaki İkinci Görüş, İmam Katade, İmam Dahhak ve İmam Hasan’ın görüşüdür. Bu alimlere göre:

Bu ayet-i kerime, cizye vermeyi kabul eden Ehl-i kitap hakkında nazil olmuştur. Bu âlimlere göre, bu ayet-i kerimede herhangi bir nesh söz konusu değildir. Hükmü, cizye vermeyi kabul eden Ehl-i kitap hakkında hâlâ geçerlidir.

Netice olarak diyebiliriz ki: İster Birinci Görüş, yani hükmün bütün insanlar hakkında şamil olup, cihad ayetleriyle nesh olduğunu kabul edelim, isterse İkinci Görüşü, yani Ehl-i kitap hakkında inmiş olup, hükmünün hâlâ geçerli olduğunu kabul edelim; her iki durumda da ayetin Müslümanlarla hiçbir ilgisi yoktur. Müslümanlar, dini ibadetler hususunda zorlanabilir. Hatta zorlanmalıdır ki, bu onlar için bir nimet olup, ebedi hayatlarına bir hizmettir…

Cenab-ı Hak bizleri, her emrini zorlanmadan yapanlardan eylesin ve ayetlerini yanlış anlamaktan ve yanlış anlayanlardan muhafaza etsin. Amin… 

(310 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir