Duanın kabulüne ait bir sır!

Bu dersimizde, duanın kabul edilmeyişinin bir sebebini işleyeceğiz. Üstad Hazretleri, Mesnevi-i  Nuriye’de bu sebebi şöyle izah ediyor:

“Adem-i kabul esbabından biri de duayı ibadet kastıyla yapmayıp, matlubun tahsiline tahsis ettiğinden aksülamel olur. O dua ibadetinde ihlas kırılır, makbul olmaz.” (Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale)

İbadetin sebebi, Allah’ın emretmesidir. Neticesi de Allah’ın razı olmasıdır. İnsan bir ibadeti, Allah emrettiği için yapar. O ibadetten de sadece, Allah’ın rızasını bekler. İbadetler için tayin edilen zamanlar, ibadetin sebebi değil, vaktidir. Mesela:

Akşam namazı Güneş batınca kılınır. Şimdi biz akşam namazını, Güneş battığı için mi kılıyoruz? Hayır!.. Allah akşam namazını, o vakitte emrettiği için kılıyoruz. Güneş’in batması namazın sebebi değil, sadece vaktidir.

Yine sabah namazını imsak vakti girince kılıyoruz. Şimdi biz sabah namazını, imsak vakti girdiği için mi kılıyoruz? Hayır!.. Allah sabah namazını, o vakitte kılmamızı emrettiği için kılıyoruz. İmsak vakti namazın sebebi değil, sadece vaktidir.

Yine husuf ve küsuf namazlarını kılarız. Küsuf namazı, Güneş tutulduğu zaman; husuf namazı da Ay tutulduğu zaman kılınır. Şimdi biz bu namazları, Güneş ve Ay tutulduğu için mi kılıyoruz? Hayır!.. Allah bu namazları, bu iki vakitte emrettiği için kılıyoruz.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. İşin özü şu:

Vakitler, ibadetlerin sebebi değil, sadece eda zamanlarıdır. İbadetlerin sebebi, Allah’ın emretmesidir. Neticesi de Allah’ın kulundan razı olmasıdır.

Bu hakikat, dua için de geçerlidir. Zira dua da bir ibadettir, hatta ibadetin özüdür. Duanın sebebi, ihtiyacın tahsili değildir. Bilakis ihtiyaçlar, duanın vaktidir. Nasıl ki ibadet, Allah emrettiği için yapılıyor ve neticesinde sadece Allah’ın rızası bekleniyor. Aynen bunun gibi, dua da Allah emrettiği için edilmeli ve sadece Allah’ın rızası beklenmelidir. İhtiyaçlar, duanın vakti olmalıdır. Mesela:

Yağmurun uzun zaman yağmadığı zamanlarda, yağmur duasına çıkılır. Yağmur duası, yağmur yağsın diye yapılmaz. Yağmur duası bir ibadettir. İbadetin sebebi, Allah’ın emretmesi, neticesi de Allah’ın rızasıdır. Yağmur duası da bu niyetle olmalıdır. Yağmursuzluk vakti, bu duanın zamanıdır. Yağmur duasına çıkan birisi şöyle düşünmelidir: “Kuraklık var, yağmur duasının vakti geldi…”

Nasıl ki Allah akşam namazını, Güneş batınca emrediyor; yağmur duasını da yağmursuzluk vaktinde emrediyor. Bu duadaki amaç, yağmurun yağması değildir. Eğer yağmur yağsın diye duaya çıkılırsa, ibadetteki ihlas kaybolduğu için, yağmur da yağmaz. Allah’ın rızası için çıkılırsa, ihlas muhafaza edildiğinden, yağmur da yağar.

Yine mesela, Cevşen’in bin faydası vardır. Şimdi Cevşen okuyan kişiye sorsak: “Sen niçin Cevşen okuyorsun?” O şöyle cevap vermeli:

“Bu Cevşen’de, Allah’ın bin bir ismi yazılı. Allah bize, kendisini isimleriyle zikretmemizi emretmiş. Ben Allah’ın bu emrinden dolayı Cevşen okuyor ve neticesinde de sadece Rabbimin benden razı olmasını bekliyorum.”

Eğer böyle derse ve Cevşen’i bu niyetle okuyorsa, Cevşen’deki bin faydayı görür. Eğer bu niyetle okumayıp, sadece o faydaları ele geçirmek için okuyorsa, ihlası kaybettiğinden dolayı, bu faydaları göremez.

Dua da böyledir. Mesela, bir kimse hasta olup, şifa için Allah’a dua ediyor olsa ve biz ona şöyle sorsak: “Sen niçin dua ediyorsun?” O şöyle cevap vermeli:

“Allah Kur’an’da buyurmuş ki: ‘Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var?’ İnsan’ın Allah katındaki kıymeti, duasıyladır. Evet, ben hastayım, ancak şifa için yaptığım bu duayı, şifa bulmak için yapmıyorum. Hastalık anı, bu duanın vaktidir. Ben şifa duasını, duanın vakti geldiği için yapıyorum. Dua etmemin sebebi, Allah’ın dua etmemizi emretmesidir. Beklediğim netice de sadece Allah’ın rızasıdır.”

Eğer böyle diyebiliyorsa ve niyeti buysa, onun duası halistir. Halis olduğu için de icabete mazhar olur, şifa bulur. Yok böyle düşünmez ve sadece şifa bulmak için dua ederse, duadaki ihlası kaybettiğinden dolayı, duası icabete mazhar olmaz.

Bu dersi yapmamızın sebebi şu:

Televizyonlarda bazı hocalar diyor ki: “Şu virdi şu kadar okursan zengin olursun. Şu tesbihi şu kadar çekersen çocuğun olur. Şunu şu kadar yaparsan şöyle olur, böyle olur…”

Hocaların dediklerini yapanlar, belirtilen faydaya ulaşamıyorlar. Falan virdi o kadar okuyorlar, ama bahsedilen netice ortaya çıkmıyor. Bu sefer de eğer o söz hadisse, hadisten şüphe ediyor. Eğer bir Allah dostunun sözüyse, o veliyi inkâr ediyor.

Televizyonlardaki hocalar, Üstadımızın beyan ettiği, bu hakikatten habersiz oldukları için, zannediyorlar ki, o virde veya duaya takılan fayda, o virdin ve duanın sebebidir. Bu zan yanlıştır. O vird veya dua, sadece Allah için okunmalı ve sadece Allah’ın rızası kastedilmelidir. Bu yapıldıktan sonra, o netice kendiliğinden ortaya çıkar. Eğer birisi o virdi veya duayı, sadece ona takılan fayda için okursa, ibadetteki ihlası kaybettiğinden dolayı, fayda hasıl olmaz. Ne sevap kazanır, ne de arzusuna ulaşır.

Sadece şu kadar var ki, zayıf olanlar için bu gibi faydalar bir tercih sebebi olabilir. Mesela, birisi eline tesbihi aldı, “Biraz Rabbimi tesbih edeyim.” dedi. Nasıl tesbih edeceğini düşünürken, aklına, “Kim şu virdi şu kadar okursa, şunu kazanır.” manasında bir hadis ya da bir velinin sözü geldi. O virde takılan fayda hoşuna gitti, o virdi okumaya başladı…

Şimdi bu kişi zaten, Allah rızası için tesbih çekecekti. O vird olmasaydı da “Allah, Allah” deyip Allah’ı zikredecekti. O virdin faydası, tercihinin sebebi oldu. İşte bu durumda, ihlası yine mevcuttur. Çünkü virdi, sadece faydası için okumuyor. Ancak Üstadımızın ifadesiyle bu, zayıf olanlar için geçerlidir. Yoksa ihlası kuvvetli olanlar, virdin faydasını, tercih sebebi dahi yapmazlar.

Üstadımızın iki satırda anlattığını anlayabilmek için, iki sayfa kadar konuştuk. Şimdi izahını yapmaya çalıştığımız bölümü, bir daha okuyalım. Yaptığımız izahla, metne bakmaya çalışın:

“Adem-i kabul esbabından biri de duayı ibadet kastıyla yapmayıp, matlubun tahsiline tahsis ettiğinden aksülamel olur. O dua ibadetinde ihlas kırılır, makbul olmaz.” (Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale)

Allah’a emanet olun.

(434 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir