“Dünya müminin zindanı, kâfirin cennetidir.” hadisinin izahı

Bu dersimizde, Efendimiz (asm)’ın, şu hadisinin izahını yapacağız:

 عن أبى هريرة ، اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ 

Dünya müminin zindanı, kâfirin ise cennetidir. (Müslim, Zühd, 1)

Bu hadis-i şerifte, dünyanın müminler için bir zindan ve kâfirler için de bir cennet olduğu beyan buyrulmuş. Bu hadisin manası hakkında, alimler farklı izahlar yapmışlar. Bu izahlardan üçünü sizlerle paylaşalım:

Birinci izaha göre: Dünyanın mümine zindan, kâfire cennet olması ahirete kıyasladır. Allah’ın mümine cennette vereceği nimetlere kıyasla, bu dünya bir zindan gibidir. O cennet ki, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin izahına göre; “Şu dünyada bin sene mesudane bir hayat, cennetin bir saatlik zevkine mukabil gelemez. Cennetin de bin senesi, Allah’ı görmekle hasıl olan lezzetin, bir saatine mukabil gelmez.” İşte mümini ahirette, cennet ve Allah’ı görme nimeti beklemektedir. Bu nimetlere kıyasla dünya, mümine zindan hükmündedir. Mümin bu dünyada ne kadar rahat içinde de olsa, bu böyledir.

Dünyanın kâfir için cennet olması da yine ahirete kıyasladır. Kâfiri ahirette bekleyen tek şey, cehennemdir ve azaptır. Kâfir bu dünyada ne kadar sıkıntı içinde olursa olsun, onu bekleyen cehenneme kıyas edildiğinde, dünya ona sanki cennet gibidir.

İşte hadisle anlatılmak istenen mana budur ve hadisin hükmü, ahirete kıyasladır.

İkinci izaha göre: Dünyanın mümine zindan, kâfire cennet olması şudur: Mümin, iradesiyle nefsini, dünyevi lezzetlerden uzak tutmuş; böylece sanki kendini, bir nevi hapse mahkum kılmıştır. Hapiste insan lezzetlere ulaşamıyor ya, işte mümin de dünyevi lezzetleri, bilhassa gayrimeşru lezzetleri, kendine yasak etmiş ve dünyayı kendi hakkında bir hapse çevirmiş. Dünyanın mümine zindan olması budur.

Kâfir ise nefsini günahlara salmış, ne isterse onu yapmış; böylece dünya ona cennet gibi olmuş. Cennette yasak yoktur. Kâfir de dünyada hiçbir yasağı tanımadığı, dilediği her şeye elini uzattığı için, dünya âdeta ona bir cennet gibi olmuştur.

İşte hadiste anlatılmak istenen mana budur: Müminin, lezzetleri kendine haram etmesi cihetiyle, dünya ona bir zindan olmuş; kâfir de ne isterse onu yapması cihetiyle, dünya ona sanki bir cennet olmuştur.

Hadisin Üçüncü izahını Sühreverdî Hazretleri yapmış. Gerçekten de müthiş bir manayı ortaya koymuş. Hazret bu hadisi şöyle izah ediyor:

Hadis-i şerifte, dünyanın mümin için, bir zindan olmasından bahsedilmiş. Zindan, darlık ve dışarı çıkmaya engel olmaktan ibarettir. Kalp ne zaman uhrevi zevkleri arzulasa, şeytan ona bu kapıyı hemen kapatır. Âdeta onun, bu manevi zevklere ulaşmasına engel olur. İşte bu hâl, hapishanelerin en muhkemi ve en dar olanıdır. Zira kim kişi ile onun sevgilisi arasına girerse; ona yeryüzünü, bütün genişliğine rağmen daraltır. İşte dünyanın mümine zindan olması budur. Nefsin ve şeytanın gardiyanlığı sebebiyle, kişi bir yol bulamaz ki, bu zindandan çıksın da Allah’a vasıl olsun, muhabbetullahın zevkine, marifetullahın lezzetine ulaşsın…

Tam tersi cihetiyle de bu dünya kâfire cennettir. Şeytan onun hücresinin kapısını açmış; dünyayı ona süslemiş, cennet gibi göstermiş ve her nimetten faydalanmasını, hatta saldırmasını nasihat etmiş. O da yalancı cennetinde yaşar durur. Ta ölüm gözünü açıncaya kadar.

“Dünya müminin zindanı, kâfirin ise cennetidir.” hadisinin, üç farklı izahını yaptık. Hadis ilmi böyle okunmalı; muhaddislerin izahlarıyla…

Allah’a emanet olun.

(1838 kez ziyaret edildi, Bugün 4 ziyaret)

İlgili Videolar

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir