4. O gün bir kısım yüzler parlaktır. Rablerine bakarlar. (Kıyamet, 75/22-23)

Allah’ın ahirette görüleceğine dair Üçüncü Delilimiz, Kıyamet suresinin 22 ve 23. […]

3. Rabbim, bana kendini göster; seni göreyim. (A’raf, 7/143)

Allah’ın ahirette görüleceğine dair İkinci Delilimiz, A’raf suresinin 143. ayetidir. […]