10. Mutezilenin ikinci sözde deliline cevap

Allah’ı görmek isimli eserimizin Onuncu Dersindeyiz. Bir önceki dersimizde, […]

5. Cennet bir nüzül ise, asıl olan Allah’ı görmektir.

Allah’ın ahirette görüleceğine dair Dördüncü Delilimiz, Kehf suresinin 107. ayetidir. […]

4. O gün bir kısım yüzler parlaktır. Rablerine bakarlar. (Kıyamet, 75/22-23)

Allah’ın ahirette görüleceğine dair Üçüncü Delilimiz, Kıyamet suresinin 22 ve 23. […]

3. Rabbim, bana kendini göster; seni göreyim. (A’raf, 7/143)

Allah’ın ahirette görüleceğine dair İkinci Delilimiz, A’raf suresinin 143. ayetidir. […]

2. Hayır! Şüphesiz onlar o gün Rablerinden perdelidirler. (Mutaffifin, 83/15)

Allah’ın ahirette görüleceğine dair Birinci Delilimiz, Mutaffifin suresinin 15. ayetidir. Bu […]

1. Allah’ı ahirette görmek

Sevgili kardeşlerim, insanın en kıymetli varlığı imanıdır ve itikadıdır. […]

2. Eğer bir şeyde çekişirseniz onu Allah’a ve Resulüne götürün… (Nisa 59)

Hadis inkârcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.”  diyorlar. […]