Kur’an’ın “kıyas” emri ve fetvaya yeltenen cahil cesurlar

Nisa suresi 59. ayette şöyle buyrulmuştur: “Herhangi bir şeyde […]

4. Üç yoldan hangisi mümkün?

Kâfirlerin cehennemde ebedi kalacağına dair bu Dördüncü Dersimizde, şöyle […]

12. Mutezilenin dördüncü sözde deliline cevap

Allah’ı görmek isimli eserimizin On İkinci Dersindeyiz. Bu dersimizde, […]

10. Mutezilenin ikinci sözde deliline cevap

Allah’ı görmek isimli eserimizin Onuncu Dersindeyiz. Bir önceki dersimizde, […]

9. Mutezilenin birinci sözde deliline cevap

Allah’ı görmek isimli eserimizin bu Dokuzuncu Dersine kadar, Allah’ın […]

8. Allah’ı görmek hakkında hadis-i şerifler

Allah’ın ahirette görüleceğine dair bu Sekizinci Dersimizde, konuyla ilgili […]

2. Eğer bir şeyde çekişirseniz onu Allah’a ve Resulüne götürün… (Nisa 59)

Hadis inkârcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.”  diyorlar. […]