4. Yanımızda olmayan kişiden yardım istemek ve ölüye yapılan istigase

Tevessülü inkar edenlerin dillerine doladıkları bir söz de uzakta […]

3. Müşrikler İçin İnen ayetleri kullanıp tevessül eden mü’minlere müşrik diyenler

Tevessülü inkar edenlerin en çok başvurdukları yol, putlara ibadet […]

2. Ancak senden yardım dileriz ayeti tevessüle zıt mıdır?

Tevessülü inkar edenlerin en çok dillendirdikleri söz, “Allah’tan başkasından yardım […]

1. İmam-i Âzam ve İmam Âlusi Hazretleri gerçekten tevessülü inkar etmiş midir?

Eserimizin bu bölümüne kadar, tevessülü hem ayet-i kerimelerle hem […]

Tevessülün caiz olduğuna dair İslâm alimlerinin ittifakı

Eserimizin bu bölümüne kadar, tevessülün caiz olduğunu önce Kur’an’ın […]

5. Yemame Savaşında Sahabelerin, “Ey Muhammed İmdadımıza Yetiş” Diyerek Tevessül Etmeleri

Sahabe Efendilerimizin tevessül ettiğine dair Beşinci Örneği, İbni Teymiye’nin bir […]

4. Âmâ Bir Sahabenin, Peygamberimizi Vesile Yaparak Dua Etmesi ve Gözlerinin Açılması

Sahabe Efendilerimizin tevessül ettiğine dair Dördüncü Örneği, İmam Taberani […]

2. Bilal İbni Haris’in Peygamber Efendimiz (asm)’ın Kabrine Gelerek Yağmur İçin Tevessül Etmesi

Sahabe Efendilerimizin tevessül ettiğine dair vereceğimiz ikinci örnek, Malik […]

1. Hz. Ömer’in Peygamberimizin Amcası Hz. Abbas’a Tevessül Etmesi

Tevessül caiz midir, değil midir sorumuzu ilk önce Kur’an’a […]

5. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in “Sana Dua Edenlerin Hürmetine ve Bu Yürüyüşüm Hürmetine Senden İstiyorum” Sözü

Tevessülün caiz olduğuna dair nakledeceğimiz bu Beşinci Hadis-i Şerifte, […]

3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendinden önceki peygamberlere tevessül etmesi

Tevessülün caiz olduğuna dair nakledeceğimiz bu Üçüncü Hadis-i Şerifte, bizzat […]

1. Hz. Adem (as)’ın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i aracı yapması

Sohbetimizin bu bölümüne kadar tevessülü, Kur’an’ın ayetleriyle ispat ettik […]

6. Gelin, Allah’ın Resulü sizin için af dilesin ayeti

Tevessülün caiz olduğuna dair göstereceğimiz Altıncı Delil, Munafikun suresinin 5. […]

5. Ona vesile arayın ayet-i kerimesi

Tevessülün caiz olduğuna dair göstereceğimiz Beşinci Kur’an delili, Maide suresinin […]

4. Beni İsrail’in sandığa tevessülü

Tevessülün caiz olduğuna dair göstereceğimiz Dördüncü Kur’an delili, Bakara suresinin […]

3. Kavminin Hz. Musa (as)’a tevessülü

Tevessülün caiz olduğuna dair Üçüncü Kur’an delilinde, Hz. Musa (as)’ın kavminin […]

2. Hz. Yakup (as)’ın evlatlarının tevessülü

Tevessülün caiz olduğuna dair göstereceğimiz İkinci Kur’an delili, Yusuf suresinin 97. […]

1. Sahabelerin Peygamberimiz (s.a.v.)’e tevessülü

Sevgili kardeşlerim, tevessülün caiz olduğuna dair göstereceğimiz Birinci Kur’an delili, […]