Hakkımızda

İslam’ın iki temel kaynağı, Kuran ve Hadistir. Bazı kimseler, hadisleri kendilerine göre bazı bahaneler uydurarak yok sayıyor. Böylece sadece Kuran’ı kabul ettiklerini ileri sürerek Kuran’dan başka bir delil kabul etmiyorlar.

Bu zihniyette olanlar, sadece hadisleri inkar etmekle kalmıyor, ayetleri de istedikleri gibi yorumlayarak ve bir kısım ayetleri de görmezden gelerek İslam’ın temel inanç ve esaslarına ilişiyorlar. Böylece müminlerin zihinlerini bulandırıp, sahih islam anlayışından uzaklaştırıyorlar.

İşte, bu sitede, hem bu fitneye engel olmak hem de bu fitnelerden etkilenen veya etkilenme ihtimali olanlara yardımcı olmak istedik.

Her konuyu işlerken mümkün olduğun kadar şu metoda uymaya çalıştık:

Önce ilgili ayetlerden ve sahih hadislerden delilleri aktarmak ve kısaca izah etmek

Sonra, sahabe uygulamalarından ve müçtehit alimlerin açıklamalarından örnekler vermek.

Daha sonra da ileri sürülen bahanelere cevaplar vermek.

Allah, muvaffakiyet nasip etsin ve istikametten daim eylesin.