Hz. Âdem ve ilmin üstünlüğü

Sevgili kardeşlerim, bu tefsir dersimizde, ilmin kıymetiyle ilgili bir nükteyi beyan edeceğiz:

Cenab-ı Hak Hz. Âdem’i yarattığında, Hz. Âdem’in meleklere olan üstünlüğünü şu şekilde ispat etti:

أستعيذ بالله  وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ، Allah Hz. Âdem’e bütün isimleri öğretti… (Bakara, 2/31) Bütün isimlerinin öğretilmesindeki mana şudur:

Cenab-ı Hak bütün yarattığı eşyaların cinslerini Hz. Âdem’e gösterdi ve ona mesela: “Şunun ismi at, şunun ismi karınca, şunun ismi çiçek, şunun faydası budur…” şeklinde, bütün eşyanın isimlerini ve hikmetlerini, bütün lügatlarıyla öğretti…

İbni Abbas Hazretleri bu konuda şöyle der:

Allah Teâlâ, Hz. Âdem’e bütün eşyaların isimlerini; hatta çanağı, kepçeyi ve kıyamete kadar icat edilecek bütün eşyanın isimlerini bütün lügatlarıyla öğretti.

Sonra Allah Teâlâ, bu eşyaları meleklere gösterip:

“Eğer sadıksanız şunların isimlerini bana haber verin.” dedi… (Bakara, 2/31)

Buna karşılık melekler dediler ki:

 “Seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir ilmimiz yoktur.” (Bakara, 2/32)

Melekler bu şekilde acizliklerini izhar ettikten sonra, Cenab-ı Hak Hz. Âdem’e şöyle der:

 يَا آدَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ  Ey Âdem! Onları isimleriyle bunlara haber ver… (Bakara, 2/33)

Hz. Âdem eşyayı, isimleriyle birlikte meleklere haber verince, Allah Teâlâ şöyle der:

“Ben size demedim mi, göklerin ve yerin gaybını, sizin açıkladığınızı ve gizlediğinizi bilirim.” (Bakara, 2/33)

Bu kıssa, ilmin faziletine ve ilmin nafile ibadetten evla olduğuna işaret etmektedir. Şöyle ki:

Cenab- Hak, Hz. Âdem’in meleklere olan üstünlüğünü ilim sıfatıyla ispat etmiş ve Hz. Âdem’e eşyanın isimlerini öğreterek, onu meleklere üstün kılmıştır. Eğer Allah’ın katında ilimden daha kıymetli bir sıfat olsaydı, Allah Teâlâ bu üstünlüğü o sıfatla ispat ederdi. İşte Hz. Âdem’in üstünlüğünün ilimle ispat edilmesi, ilmin üstünlüğünü ispat etmektedir…

Ayrıca melekler, Hz. Âdem’den daha çok ibadet etmelerine rağmen, Hz. Âdem’e secde etmekle emrolundular. Bu aynı zamanda, ibadetin ilme karşı bir secdesidir. Hatta bu bağlamda İmam Nesefi Hazretleri şöyle der:

“Lügat ilmiyle bile meşgul olmak, nafile ibadetten evladır.”

O halde bizler de ibadete verdiğimiz önem gibi ilme de önem vermeli ve ilim talebesi unvanını kazanmak için çok çalışmalıyız. Allah hepimizi, ilim talebesi zümresine dahil eylesin. Amin…

(122 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir