a
Ana SayfaKadınlara Ait HâllerKadının bilezik ve küpe gibi ziynet eşyalarına zekât gerekir mi?

Kadının bilezik ve küpe gibi ziynet eşyalarına zekât gerekir mi?

Hanefi mezhebine göre, ister külçe olsun ister döküm olsun, ister kap olsun ister başka türlü olsun, erkek ve kadınların süs olarak kullandıkları altın ve gümüş ziynet eşyası zekâta tabidir ve bunlardan zekât vermek gerekir. Çünkü altın ve gümüş fıtraten büyüyen maldır. Ticaret için kullanılmasalar dahi zekâta tabidir.

Buna göre, kadın sahibi olduğu altın ve gümüş küpe, bilezik, yüzük ve gerdanlık gibi ziynetlerinin zekâtını verir. Eğer ziynet eşyasının üzerinde inci ve benzeri kıymetli taşlar varsa, zekât sadece altın ve gümüşünden verilir, taşlarından zekât vermek gerekmez. Çünkü bu taşlar zekâta tabi değildir. Ancak ziynet eşyası ticaret için elde bulunursa, üzerindeki taşlarla birlikte değerlendirilerek zekâtı verilir. Çünkü bu durumda bir ticaret metaıdır.

Şafiî, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise kadının normal olarak takıp kullandığı ziynet eşyalarına zekât gerekmez. Bu mezhep âlimleri bu tür ziynetleri asli ihtiyaçlardan saymıştır.

Böyle ihtilaflı meselelerde kişiye düşen, kendi mezhebinin görüşüyle amel etmektir. Hanefi mezhebine mensup bir kadın kendi mezhebinin görüşüyle amel ederek ziynet eşyalarının zekâtını vermelidir.

(el-Bahr, II, 243; Fethu’I-Kadir, I, 524; ed-Dürrü’l-Muhtar, II, 41; Mugni’l-Muhtac, I, 390; el-Mecmu, VI, 29; el-Muğni, III, 9; eş-Şerhu’l-Kebir, I, 460)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin