1. Onlar ateşten çıkıcı değildirler. (Bakara, 2/167)

Sevgili kardeşlerim, bir itikad dersinde daha sizlerle beraberiz. Bu eserdeki konumuz, cehennemin kâfirler için ebedi oluşu… Bazı sözde ilahiyatçıları televizyonlarda görüyoruz, onlar diyorlar ki: “Kâfirler cehennemde ebedi kalmayacak. Bir müddet cehennemde kaldıktan sonra çıkacak…” Bu sözü söyleyenler arasında, Mehmet Okuyan ve Mustafa İslamoğlu da var. Bu eserde bu iddianın ne kadar batıl olduğunu, inşallah Kur’an’ın […]

2. Onlar için devamlı bir azap vardır. (Tevbe, 9/68)

Kâfirlerin cehennemde ebedi kalacağına dair İkinci Delilimiz, Tevbe suresinin 68. ayetidir. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuş: وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kâfirlere cehennem ateşini vaat etti.  خَالِدِينَ فِيهَا Onlar orada ebedidirler.  هِيَ حَسْبُهُمْ  Cehennem onlara yeter.  وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ  ve Allah onlara lanet etmiştir.  وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ  […]

3. Kâfirler ateşte ebedidirler. (Ahzab, 33/65)

Kâfirlerin cehennemde ebedi kalacağına dair Üçüncü Delilimizde, خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا beyanının tahlil edeceğiz. Bu beyana dayanarak şöyle bir delil sunsak: Cenab-ı Hak kâfirlerin cehennemde ebedi kalacağını, 34 yerde خَالِدِينَ فِيهَا  “Onlar orada ebedidirler.” ayetiyle beyan etmiştir. Ayetteki خَالِدِينَ  lafzı, “ebedi olarak kalanlar” manasındadır. Biz böyle bir delil sunsak, cehennemin ebedi olmadığını söyleyenler şöyle bir cevap […]

4. Üç yoldan hangisi mümkün?

Kâfirlerin cehennemde ebedi kalacağına dair bu Dördüncü Dersimizde, şöyle bir tahlil yapacağız. Kâfirler hakkında şu üç hükümden biri geçerli olacaktır: Kâfir cehennemde bir müddet yandıktan sonra çıkıp cennete girecektir. Kâfir cehennemde yanacak ve sonunda yok olacaktır. Kâfir cehennemde ebedi kalacaktır. 1. ve 2. şıkların imkansızlığı ispat edilirse, bilmecburiye 3. şık kabul edilecektir. İşte bu dersimizde, […]

5. “Orada asırlar boyu kalırlar.” ayetinin manası

Eserimizin bu Beşinci Dersinde, bir sözde delile cevap vereceğiz. Kâfirlerin cehennemden çıkacağını iddia edenler diyorlar ki: Nebe suresinde şöyle buyrulmuş:  لاَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا  Onlar cehennemde asırlar boyu kalırlar. (Nebe, 78/23) Ayette geçen “asırlar boyu” ifadesi, sonlu bir zamandır. Ne kadar uzun da olsa, asırlar bir gün biter. Bu da ispat der ki, cehennemin bir sonu […]

6. “Gökler ve yer durdukça cehennemdedirler.” ayetinin manası

Eserimizin bu Altıncı Dersinde, kâfirlerin cehennemden çıkacağını iddia edenlerin, şu sözlerine cevap vereceğiz. Onlar diyorlar ki: Hud suresinde şöyle buyrulmuş: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا Şakilere gelince فَفِي النَّارِ  ateştedirler لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ  onlar için orada bir soluyuş ve hıçkırış vardır   خَالِدِينَ فِيهَا onlar orada kalırlar مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ  Gökler ve yer durdukça إِلاَّ مَا […]

7. Allah “Baki” sıfatını mahlukuna vermez mi?

Eserimizin bu Yedinci Dersinde, Mehmet Okuyan’ın şu sözüne cevap vereceğiz. Mehmet Okuyan diyor ki: Baki olan Allah’tır. Allah Baki sıfatını mahlukuna vermez. Bu durumda cehennem ehlinin baki olmaması gerekir. İşte Mehmet Okuyan böyle diyor. Allah Baki sıfatına kimseye vermezmiş; bundan dolayı da cehennemin sonu olması lazımmış. Ben şimdi Mehmet Okuyan’a soruyorum: Bu mantıkla yola çıktığında, […]

8. Kâfir ebedi azabı niçin hak eder? (1)

Eserimizin Sekizinci Dersindeyiz. Bu dersimizde şu sorunun cevabını vereceğiz: – Kâfir kısa bir süre dünyada kalır ve bu süre zarfında günah işler. Kısa bir zamanda işlenen günahlara ebedi ceza vermek adalet ve hikmete uygun mudur? Bu sorunun aklımıza gelme sebebi, kâfirin işlediği cinayetleri bilmememizdir. Evet, kâfir kısa bir süre yaşar, ama bu kısa sürede nihayetsiz […]

9. Kâfir ebedi azabı niçin hak eder? (2)

Eserimizin Dokuzuncu Dersindeyiz. Bir önceki dersimizde, şu sorunun cevabına başlamıştık: – Kâfir kısa bir süre dünyada kalır ve bu süre zarfında günah işler. Kısa bir zamanda işlenen günahlara ebedi ceza vermek adalet ve hikmete uygun mudur? Bu soruya cevaben şöyle demiştik: “Evet, kâfir kısa bir süre yaşar, ama bu kısa sürede nihayetsiz cinayetler işler. Nihayetsiz […]

10. Kâfir ebedi azabı niçin hak eder? (3)

Eserimizin Onuncu Dersindeyiz. Sekizinci Dersimizde şu sorunun cevabına başlamıştık: – Kâfir kısa bir süre dünyada kalır ve bu süre zarfında günah işler. Kısa bir zamanda işlenen günahlara ebedi ceza vermek adalet ve hikmete uygun mudur? Bu soruya cevaben şöyle demiştik: “Evet, kâfir kısa bir süre yaşar, ama bu kısa sürede nihayetsiz cinayetler işler. Nihayetsiz cinayetlerin […]

11. Kâfir ebedi azabı niçin hak eder? (4)

Eserimizin On Birinci Dersindeyiz. Sekizinci Dersimizde şu sorunun cevabına başlamıştık: – Kâfir kısa bir süre dünyada kalır ve bu süre zarfında günah işler. Kısa bir zamanda işlenen günahlara ebedi ceza vermek adalet ve hikmete uygun mudur? Bu soruya cevaben şöyle demiştik: “Evet, kâfir kısa bir süre yaşar, ama bu kısa sürede nihayetsiz cinayetler işler. Nihayetsiz […]

12. Kâfir ebedi azabı niçin hak eder? (5)

Eserimizin On İkinci Dersindeyiz. Sekizinci Dersimizde şu sorunun cevabına başlamıştık: – Kâfir kısa bir süre dünyada kalır ve bu süre zarfında günah işler. Kısa bir zamanda işlenen günahlara ebedi ceza vermek adalet ve hikmete uygun mudur? Bu soruya cevaben şöyle demiştik: “Evet, kâfir kısa bir süre yaşar, ama bu kısa sürede nihayetsiz cinayetler işler. Nihayetsiz […]