1. Allah’ın Hz. Musa’nın annesine gaybı bildirmesi

Sevgili kardeşlerim, yeni bir iman dersinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde, Allah’ın gaybı bildirmesi meselesini işleyeceğiz. Maalesef şimdi bir kısım sözde alimler, Allah’ın, dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” demektedirler. Evvela şunu ifade edelim: “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır: Gaybın tamamını Allah’tan […]

2. Allah’ın Hz. Meryem’e gaybı bildirmesi

“Allah gaybı kimseye bildirmez.” diyenlere cevap vermeye devam ediyoruz. Daha önceki dersimizde şöyle demiştik: – Bir kısım sözde alimler, Allah’ın, dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” demektedirler. Evet, “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır: Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez. Gaybın küçük bir meselesini […]

3. Allah’ın Hz. Hızır’a gaybı bildirmesi

Allah’ın gaybı bildirmesi konusunun üçüncü dersindeyiz. Üçüncü Delili işlemeden önce, önemine binaen şu meseleyi hatırlatmak istiyorum: Bir kısım sözde alimler, Allah’ın dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” demektedirler… Evet, “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır: Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez. Gaybın küçük bir […]

4. Allah’ın Hz. İsa’ya gaybı bildirmesi

Allah’ın gaybı bildirmesi konusunun 4. dersindeyiz. 4. delili işlemeden önce, önemine binaen şu meseleyi hatırlatmak istiyorum: Bir kısım sözde alimler, Allah’ın dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” demektedirler… Evet, “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır: Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez. Gaybın küçük bir […]

5. Allah’ın Hz. Yusuf’a gaybı bildirmesi

Allah’ın gaybı bildirmesi konusunun beşinci dersindeyiz. Beşinci Delili işlemeden önce, önemine binaen şu meseleyi hatırlatmak istiyorum: Bir kısım sözde alimler, Allah’ın dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” demektedirler. Evet, “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır: Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez. Gaybın küçük bir […]

6. Allah’ın Rum’un zaferini bildirmesi

Allah’ın gaybı bildirmesi konusunun Altıncı Dersindeyiz. Şu bilgiyi hatırlatarak dersimize başlayalım: Bir kısım sözde alimler, Allah’ın dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” demektedirler. Evet, “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır: Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez. Gaybın küçük bir meselesini dahi kişi kendi başına […]

7. Allah’ın Hz. Nuh’a gaybı bildirmesi

Allah’ın gaybı bildirmesi konusunun Yedinci dersindeyiz. Meselemizi hatırlatarak dersimize başlayalım: Bir kısım sözde alimler, Allah’ın dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” demektedirler… Evet, “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır: Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez. Gaybın küçük bir meselesini dahi kişi kendi başına bilemez. […]

8. Allah’ın Mekke’nin fethini bildirmesi

Allah’ın gaybı bildirmesi konusunun Sekizinci dersindeyiz. Konumuzu hatırlatarak dersimize başlayalım: Bir kısım sözde alimler, Allah’ın dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” demektedirler… Evet, “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır: Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez. Gaybın küçük bir meselesini dahi kişi kendi başına bilemez. […]

9. Allah’ın Hz. Yusuf’a 50 sene sonraki gaybı bildirmesi

Allah’ın gaybı bildirmesi konusunun Dokuzuncu dersindeyiz. Konumuzu hatırlatarak dersimize başlayalım: Bir kısım sözde alimler, Allah’ın dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” demektedirler… Evet, “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır: Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez. Gaybın küçük bir meselesini dahi kişi kendi başına bilemez. […]

10. Allah’ın Hz. Zekeriya’ya gaybı bildirmesi

Allah’ın gaybı bildirmesi konusunun 10. dersindeyiz. Konumuzu hatırlatarak dersimize başlayalım: Bir kısım sözde alimler, Allah’ın dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” demektedirler… Evet, “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır: Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez. Gaybın küçük bir meselesini dahi kişi kendi başına bilemez. […]

11. Allah’ın gaybı bildirdiğine 5 delil

Allah’ın gaybı bildirmesi konusunun On Birinci Dersindeyiz. Allah’ın gaybı bildirmesinin caiz ve vaki oluşu, 5 delille sabittir. 1Birinci Delil, Kur’an-ı Hakim’dir. Allah bazı kullarına gaybı bildirdiğini, Kur’an’da bize beyan etmiştir. Bundan önceki derslerimizde 10 ayetin tahlilini yapmış ve Allah’ın dilediği kuluna gaybı bildirdiğini ispat etmiştik… Allah’ın gaybı bildirmesinin caiz ve vaki oluşuna İkinci Delil, hadis-i […]