1. Allah geleceği bilmez diyenlere ve kaderi inkâr edenlere cevaplar

Sevgili kardeşlerim, ne acayip bir zamanda yaşıyoruz! Kimi, kendini yaratan Allah’ı inkâr ediyor; kimi de Müslüman olduğunu iddia edip, inandığı Allah’ın ilmini inkâr ediyor!..Bir kâfirin, Allah’ın her şeyi kuşatan ilmini inkâr etmesini, hadi bir derece anladık diyelim. Peki, “Müslümanım” diyen ve sözüm ona ilim sahibi olduğunu iddia eden kişinin, Allah’ın ilmini inkâr etmesini neyle izah […]

2. Kaderi inkâr eden veya yanlış anlayanlara “Ezeliyet Dersi”

Sevgili kardeşlerim, Abdülaziz Bayındır’ın, Mustafa İslamoğlu’nun ve Mehmet Okuyan’ın kaderi anlayamamalarındaki en büyük sebep, “zaman” ve “ezel” kavramlarını birbiriyle karıştırmaları ve ezeli, zamanın başlangıcı zannetmeleridir. Kaderi anlayamamak, ezeli zamanın başlangıcı zannetmekten ötürüdür. O zaman biz şimdi, Bayındır’a, İslamoğlu’na ve Okuyan’a ezelin ne olduğunu öğretelim. Belki öğrenirler de insanları saptırmaktan vazgeçerler…Zaman, kâinatın yaratılmasıyla başlayan ve içerisinde […]

3. Kadere imanı anlamamakta ısrar edenlere “ilim maluma tabidir dersi”

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu dersinde, “İlim maluma tabidir.” kaidesini işleyeceğiz. Bu ders bizim, kader hakkındaki Üçüncü dersimiz. Bu dersi anlayabilmek için, İkinci dersin mutlaka seyredilmesi lazım. Bu ders, o dersin devamıdır. Eğer İkinci dersi seyretmediyseniz, bu videoyu burada durdurun ve www.ehlisunnetinanci.com sitemizdeki kader başlığından, İkinci ders olan ezeliyet bahsini seyredin ve daha sonra […]

4. Tercih hakkı insanın mı, kaderin mi?

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu Dördüncü dersinde, cüzi irade konusunu işleyeceğiz. İnsanda gözüken fiilleri iki kısma ayırabiliriz. Bunlardan bir kısmı tamamen irademiz dışında meydana gelen fiillerdir. Kalbimizin atması, kanımızın dolaşımı, nefes alıp vermek gibi fiilleri bu kısma misal olarak gösterebiliriz. Bu tür fiillere “ızdırari fiiller” denilir. Bu tür fiillere insanın iradesi müdahale etmediğinden dolayı, […]

5. Mühim bir soru: Kader değişir mi?

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu dersinde, “Kader değişir mi?” sorusunun cevabını işleyeceğiz. Bu ders bizim, kader hakkındaki Beşinci dersimiz. Bu dersi anlayabilmek için, Birinci ve İkinci dersin mutlaka seyredilmesi lazım. İlk önce, o derslerde işlenen ezeliyet bahsi ve ilmin maluma tabi olması kaidesi bilinmeli, daha sonra bu ders seyredilmelidir… Bu sebeple, eğer Birinci ve İkinci dersleri seyretmediyseniz, bu videoyu burada durdurun […]

6. “Evlilik kader midir?” sorusunda boğulanlar

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu dersinde, “Evlilik kader midir?” sorusunun cevabını işleyeceğiz. Bu ders bizim, kader hakkındaki Altıncı dersimiz. Bu dersi anlayabilmek için, İkinci ve Üçüncü dersin mutlaka seyredilmesi lazım. İlk önce, o derslerde işlenen ezeliyet bahsi ve ilmin maluma tabi olması kaidesi bilinmeli, daha sonra bu ders seyredilmelidir… Bu sebeple, eğer İkinci ve Üçüncü dersleri seyretmediyseniz, bu videoya biraz ara verin ve ehlisunnetinanci.com sitemizdeki kader […]

7. Bir kader sorusu: Katil öldürmeseydi maktul yine ölür müydü?

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu dersinde, “Eğer katil öldürmeseydi, maktul yine ölür müydü?” sorusunun cevabını işleyeceğiz. Bu ders bizim, kader hakkındaki Yedinci dersimiz. Bu dersi anlayabilmek için, İkinci ve Üçüncü dersin mutlaka seyredilmesi lazım. İlk önce, o derslerde işlenen ezeliyet bahsi ve ilmin maluma tabi olması kaidesi bilinmeli, daha sonra bu ders seyredilmelidir. Bu sebeple, eğer İkinci ve Üçüncü dersleri seyretmediyseniz, bu videoyu […]

8. “Kur’an’da kadere iman yoktur” diyenlere Bakara suresinin 6. ve 7. ayetleri cevap veriyor

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu Sekizinci dersinde, “Kur’an’da kader yok.”, diyenlere cevap vereceğiz. İlk önce, kaderi inkâr eden bu kişileri tanıyalım ve onların bu konudaki sözlerini işitelim. Mustafa İslamoğlu: Nereden çıktı bu çıkıntı iman maddesi? (Kadere imanı) Kim koydu bunu buraya yahu? Mustafa İslamoğlu: Amenerrasulüde kadere iman yok. Niye acaba hiç düşündünüz mü? Bu aslında ümmetin tarihindeki […]

9. “Kur’an’da kadere iman yoktur” diyenlere Tebbet Suresi cevap veriyor

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu Dokuzuncu dersinde, “Kur’an’da kader yok.” diyen Mustafa İslamoğlu’na, Abdülaziz Bayındır’a ve Mehmet  Okuyan’a cevap vermeye devam ediyoruz. Şu meseleyi hatırlatarak dersimize başlamak istiyorum: Kader, Allah’ın ezeli ilmiyle, istikbalde olacak şeyleri bilmesi ve bu bilgiyi bir defterde kaydetmesidir. “Kader yoktur.” demek, “Allah istikbali bilemez.” demektir. “Kur’an’da kader yoktur.” demek de “Kur’an’da Allah’ın istikbali bildiğiyle ilgili hiçbir […]

10. “Kur’an’da kadere iman yoktur” diyenlere Hud Suresi’nin 36 ve 37. ayetleri cevap veriyor

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu Onuncu dersinde, “Kur’an’da kader yok.” diyen Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır ve Mehmet  Okuyan’a cevap vermeye devam ediyoruz. Şu meseleyi hatırlatarak dersimize başlamak istiyorum: Kader, Allah’ın ezeli ilmiyle, istikbalde olacak şeyleri bilmesi ve bu bilgiyi bir defterde kaydetmesidir. “Kader yoktur.” demek, “Allah istikbali bilemez.” demektir. “Kur’an’da kader yoktur.” demek de “Kur’an’da Allah’ın […]

11. “Kur’an’da kadere iman yoktur” diyenlere Bakara Suresi’nin 30. ayeti cevap veriyor

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu On Birinci dersinde, “Kur’an’da kader yok.” diyen Mustafa İslamoğlu’na, Abdülaziz Bayındır’a ve Mehmet  Okuyan’a cevap vermeye devam ediyoruz.Şu meseleyi hatırlatarak dersimize başlamak istiyorum:Kader, Allah’ın ezeli ilmiyle, istikbalde olacak şeyleri bilmesi ve bu bilgiyi bir defterde kaydetmesidir. “Kader yoktur.” demek, “Allah istikbali bilemez.” demektir. “Kur’an’da kader yoktur.” demek de “Kur’an’da Allah’ın istikbali bildiğiyle […]

12. “Kur’an’da kadere iman yoktur” diyenlere Âl-i İmran Suresi’nin 145. ayeti cevap veriyor

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu On ikinci dersinde, “Kur’an’da kader yok.” diyen Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır ve Mehmet  Okuyan’a cevap vermeye devam ediyoruz. Şu meseleyi hatırlatarak dersimize başlamak istiyorum: Kader, Allah’ın ezeli ilmiyle, istikbalde olacak şeyleri bilmesi ve bu bilgiyi bir defterde kaydetmesidir. “Kader yoktur.” demek, “Allah istikbali bilemez.” demektir. “Kur’an’da kader yoktur.” demek de “Kur’an’da Allah’ın istikbali bildiğiyle […]

13. “Kur’an’da kadere iman yoktur” diyenlere Rum Suresi’nin 2, 3 ve 4. ayetleri cevap veriyor

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu On üçüncü dersinde, “Kur’an’da kader yok.” diyen Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır ve Mehmet  Okuyan’a cevap vermeye devam ediyoruz. Şu meseleyi hatırlatarak dersimize başlamak istiyorum: Kader, Allah’ın ezeli ilmiyle, istikbalde olacak şeyleri bilmesi ve bu bilgiyi bir defterde kaydetmesidir. “Kader yoktur.” demek, “Allah geleceği bilemez.” demektir. “Kur’an’da kader yoktur.” demek de “Kur’an’da Allah’ın geleceği bildiğiyle […]

14. “Kur’an’da kadere iman yoktur” diyenlere Fetih Suresi’nin 27. ayeti cevap veriyor

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu On dördüncü dersinde, “Kur’an’da kader yok.” diyen Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır ve Mehmet  Okuyan’a cevap vermeye devam ediyoruz. Şu meseleyi hatırlatarak dersimize başlamak istiyorum: Kader, Allah’ın ezeli ilmiyle, istikbalde olacak şeyleri bilmesi ve bu bilgiyi bir defterde kaydetmesidir. “Kader yoktur.” demek, “Allah geleceği bilemez.” demektir. “Kur’an’da kader yoktur.” demek de “Kur’an’da Allah’ın […]

15. “Kur’an’da kadere iman yoktur” diyenlere Yunus Suresi’nin 61. ayeti cevap veriyor

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu On Beşinci dersinde, “Kur’an’da kader yok.” diyen Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır ve Mehmet Okuyan’a cevap vermeye devam ediyoruz. Şu meseleyi hatırlatarak dersimize başlamak istiyorum: Kader, Allah’ın ezeli ilmiyle, istikbalde olacak şeyleri bilmesi ve bu bilgiyi bir defterde kaydetmesidir. “Kader yoktur.” demek, “Allah geleceği bilemez.” demektir. “Kur’an’da kader yoktur.” demek de “Kur’an’da Allah’ın geleceği bildiğiyle […]

16. “Kur’an’da kadere iman yoktur” diyenlere Kehf Suresi’ndeki Hz. Hızır Kıssası cevap veriyor

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu On Altıncı dersinde, “Kur’an’da kader yok.” diyen Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır ve Mehmet  Okuyan’a cevap vermeye devam ediyoruz. Şu meseleyi hatırlatarak dersimize başlamak istiyorum: Kader, Allah’ın ezeli ilmiyle, istikbalde olacak şeyleri bilmesi ve bu bilgiyi bir defterde kaydetmesidir. “Kader yoktur.” demek, “Allah geleceği bilemez.” demektir. “Kur’an’da kader yoktur.” demek de “Kur’an’da Allah’ın geleceği bildiğiyle […]

17. “Kur’an’da kadere iman yoktur” diyenlere Rad Suresi’nin 39. ayeti cevap veriyor

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu On Yedinci dersinde, “Kur’an’da kader yok.” diyen Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır ve Mehmet Okuyan’a cevap vermeye devam ediyoruz. Şu meseleyi hatırlatarak dersimize başlamak istiyorum: Kader, Allah’ın ezeli ilmiyle, istikbalde olacak şeyleri bilmesi ve bu bilgiyi bir defterde kaydetmesidir. “Kader yoktur.” demek, “Allah geleceği bilemez.” demektir. “Kur’an’da kader yoktur.” demek de “Kur’an’da Allah’ın geleceği bildiğiyle […]

18. “Kur’an’da kadere iman yoktur” diyenlere Hadid Suresi’nin 22. ayeti cevap veriyor

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu On sekizinci dersinde, “Kur’an’da kader yok.” diyen Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır ve Mehmet Okuyan‘a cevap vermeye devam ediyoruz. Şu meseleyi hatırlatarak dersimize başlamak istiyorum: Kader, Allah’ın ezeli ilmiyle, istikbalde olacak şeyleri bilmesi ve bu bilgiyi bir defterde kaydetmesidir. “Kader yoktur.” demek, “Allah geleceği bilemez.” demektir. “Kur’an’da kader yoktur.” demek de “Kur’an’da Allah’ın geleceği […]

19. “Kur’an’da kadere iman yoktur” diyenlere Yusuf Suresi cevap veriyor

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu On Dokuzuncu dersinde, “Kur’an’da kader yok.” diyen Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır ve Mehmet Okuyan’a cevap vermeye devam ediyoruz. Şu meseleyi hatırlatarak dersimize başlamak istiyorum: Kader, Allah’ın ezeli ilmiyle, istikbalde olacak şeyleri bilmesi ve bu bilgiyi bir defterde kaydetmesidir. “Kader yoktur.” demek, “Allah geleceği bilemez.” demektir. “Kur’an’da kader yoktur.” demek de “Kur’an’da Allah’ın geleceği bildiğiyle […]

20. “Allah geleceği bilmez.” diyenlerin ileri sürdükleri sözde delillere cevaplar

Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu Yirminci dersinde, “Allah geleceği bilmez.” diyenlerin ileri sürdükleri sözde delillere, daha doğrusu safsatalara cevap vereceğiz. Ancak muhatabımız, bu sözün sahipleri değil; onların sözleriyle yaralanan kişilerdir. Cevabımız, cehaleti ve Kur’an’a uzaklığı sebebiyle yaralanan ve yarasına sürecek ilmi bir merhemi olmayan kardeşlerimizedir. Direkt onlar ile konuşacağız. Kardeşlerim, “Allah geleceği bilmez.” diyenler şu üç şüpheyi kalbe atmaktadırlar: […]