1. Bölüm: Kimler mucizeleri inkar ediyor?

Sevgili kardeşlerim, yeni bir iman dersinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde, Peygamber Efendimiz (asm)’in mucizelerinin ispatını yapacağız. Maalesef şimdi bir kısım sözde alimler, Peygamberimizin hiçbir mucizesi olmadığını iddia etmekte ve sözde buna Kur’an’dan da deliller getirmektedirler. Bu sözleri kafirler değil; bizim bazı sözde ilahiyatçılarımız söylemektedir. Bizler haricî saldırılara karşı, Ümmet-i Muhammed’in imanını korumayı kendimize vazife […]

2. Bölüm: Mucize verilmesinin sebebi ve mucizeye olan ihtiyaç

Peygamberlere mucize verilmesinin birçok sebebi ve hikmeti vardır. Bu sebeplerinden birincisi, peygamberin o mucizeyle insanlara karşı peygamberliğini ispat etmesidir. Bu sebebi, Kur’an’ın şu ayetleriyle tahlil edelim: A’raf suresi 104. ayette şöyle buyrulur:  وَقَالَ مُوسَى Musa dedi ki  يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ  رَبِّ الْعَالَمِينَ Ey Firavun! Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim… Hz. Musa böyle dedi. Peki, […]

3. Bölüm: Mucize vermek hususunda Allah-u Teâlâ’nın âdeti ve diğer peygamberlere olan muamelesi

Sevgili kardeşlerim, “Mucizeler Haktır” isimli eserimizin bu bölümünde, mucize vermek hususunda Allah Teâlâ’nın âdetini ve diğer peygamberlere olan muamelesini tahlil edeceğiz. Kur’an ayetlerini incelendiğimizde, Allah Teâlâ’nın, her peygambere mucizeler verdiğini görmekteyiz. Bazı ayet-i kerimeleri zikrederek bu meseleyi ispat edelim: Hz. İsa’ya verilen mucizeler, Âl-i İmran suresinin 49. ve 50. ayetlerinde şöyle zikredilir: Allah Onu İsrailoğullarına bir peygamber […]

4. Bölüm: Efendimize (asm) ait Kur’an’da zikredilen mucizeler – 1. Ayet-i Kerime

Sevgili kardeşlerim, bu dersimizde, Peygamber Efendimiz (asm)’in Kur’an’da zikredilen mucizelerinden birincisisini işliyeceğiz. Mucizeleri inkar edenler, “Peygamberimizin Kur’an’da mucizesi yoktur.” diyorlar. Bu sözleri, onların Kur’an’ı anlamaktan ne kadar uzak olduklarına delildir. Zira Kur’an’ı anlayan birisi bu sözü söyleyemez. Eğer söylerse, biz de onun kör gözüne birçok ayet-i kerimeyi sokarız.İlk delil getireceğimiz ayet, Enfal suresinin 17. ayet-i kerimesidir. Bu […]

5. Bölüm: Efendimize (asm) ait Kur’an’da zikredilen mucizeler 2. Ayet-i Kerime

Sevgili kardeşlerim, mucizeleri inkar ederek, “Peygamberimizin Kur’an’da mucizesi yoktur.” diyenlere, Kur’an’da geçen mucizeleri göstermeye devam ediyoruz. Bu dersimizde, Kur’an’da zikredilen mucizelerinden ikisini işliyeceğiz. Tahlilini yapacağımız ayet-i kerime, İsra suresinin 1. ayetidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulur: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى   Kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya yürüten zatı tesbih […]

6. Bölüm: Efendimize (asm) ait Kur’an’da zikredilen mucizeler 3. Ayet-i Kerime

Sevgili kardeşlerim, mucizeleri inkar ederek, “Peygamberimizin Kur’an’da mucizesi yoktur.” diyenlere, Kur’an’da geçen mucizeleri göstermeye devam ediyoruz. Bu dersimizde, Kur’an’da zikredilen mucizelerinden Üçüncüsünü işliyeceğiz. Tahlilini yapacağımız ayet-i kerime, Kamer suresinin 1. ayetidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulur: اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ Kıyamet yaklaştı ve Ay yarıldı. Mezkûr ayet-i kerime, Ay’ın yarıldığından haber vermektedir. Sahih ve mütevatir hadislerde sabit olduğu üzere bu […]

7. Bölüm: Efendimize (asm) ait Kur’an’da zikredilen mucizeler 4. Ayet-i Kerime

Sevgili kardeşlerim, mucizeleri inkar ederek, “Peygamberimizin Kur’an’da mucizesi yoktur.” diyenlere, Kur’an’da geçen mucizeleri göstermeye devam ediyoruz. Bu dersimizde, Kur’an’da zikredilen mucizelerinden Dördüncüsünü işliyecezğiz. Konu başlığımız, Savaşlarda meleklerle yardım edilmesi… Peygamber Efendimiz (asm)’a savaş esnasında melekler gönderilmiş ve meleklerle yardım edilmiştir. Âl-i İmran suresinin 124 ve 125. ayetleri ve Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesi, Bedir günü gönderilen meleklerden haber verir. […]

8. Bölüm: Efendimize (asm) ait Kur’an’da zikredilen mucizeler 5. Ayet-i Kerime

Sevgili kardeşlerim, mucizeleri inkar ederek, “Peygamberimizin Kur’an’da mucizesi yoktur.” diyenlere, Kur’an’da geçen mucizeleri göstermeye devam ediyoruz. Bu dersimizde, Kur’an’da zikredilen mucizelerinden Beşincisini işliyeceğiz. Tahlilini yapacağımız ayet-i kerime, Maide suresinin 67. ayetidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulur: وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ   Allah seni insanlardan koruyacaktır. Bu ayet-i celile inmeden evvel, Peygamber Efendimiz (asm) Medine’ye hicret etmişti. Yahudiler, Efendimize: “Ya Muhammed, biz çok […]

9. Bölüm: Efendimize (asm) ait Kur’an’da zikredilen mucizeler 6. Ayet-i Kerime

Sevgili kardeşlerim, mucizeleri inkar ederek, “Peygamberimizin Kur’an’da mucizesi yoktur.” diyenlere, Kur’an’da geçen mucizeleri göstermeye devam ediyoruz. Bu dersimizde, Kur’an’da zikredilen mucizelerinden Altıncısını işliyeceğiz. Tahlilini yapacağımız ayet-i kerime, Tahrim suresinin 3. ayetidir. Bu ayet-i kerimede mealen şöyle buyrulur: “Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Peygamber’e açıklayınca, Peygamber (eşine) […]

10. Bölüm: Efendimize (asm) ait Kur’an’da zikredilen mucizeler 7. Ayet-i Kerime

Sevgili kardeşlerim, mucizeleri inkar ederek, “Peygamberimizin Kur’an’da mucizesi yoktur.” diyenlere, Kur’an’da geçen mucizeleri göstermeye devam ediyoruz. Bu dersimizde, Kur’an’da geçen bir sözün tahlilini yapacağız. Tahlilini yapıcağımız söz, Yunus suresinin 32. ayetinde şöyle geçer: قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَـذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ  Kafirler dediler ki: “Şüphesiz bu apaçık bir sihirbazdır.” Bu ayet gibi daha bir çok ayette, kafirlerin Peygamber Efendimiz (asm)’e “sihirbaz” dedikleri […]

11. Bölüm: Efendimize (asm) ait Kur’an’da zikredilen mucizeler Bir sözde delile cevap

Sevgili kardeşlerim, bu dersimizde bir sorunun cevabını vereceğiez. Mucizeleri inkar edenler, tek bir delil sunarlar ve şöyle derler: Enam suresi 37. ayet-i kerimede şöyle buyrulur: Onlar dediler ki: “Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi?” İşte bu ayet-i kerime, Peygamber Efendimiz (asm)’in mucize göstermediğine delildir. Öyle ya, eğer mucize getirseydi, onlar: “OnaRabbinden bir mucize indirilmeli […]