Hidayetin iki yönü

Sevgili kardeşlerim; Bu tefsir dersimizde bir sorunun cevabını vereceğiz. Sorumuz şu: Bakara suresi 2. ayette,  هُدًى لِلْمُتَّقِينَ Kur’an, muttakiler için hidayettir, buyrulmuştur. Bu ayet-i kerimede Kur’an’ın, sadece “Muttakiler için hidayet” olmasından bahsedilmiştir. Başka ayetlerde ise, Kur’an’ın, bütün insanlar için hidayet olduğu bildirilmektedir. Bu iki farklı beyanın izahı nedir? Cevap şudur: Hidayet ikiye ayrılır: 1. Doğru yolu göstermek ve o […]

Kur’an’da yeryüzünün gökyüzünden önce zikredilmesinin hikmetleri

Sevgili kardeşlerim; Kur’an’ın her kelimesinde, hatta kelimelerin dizilişinde, birçok hikmetler vardır. Bir örnekle bu meseleyi izah edelim. Bakara suresi 22. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: اَلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً O (Allah) ki, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Bu ayet-i celilede, yeryüzü gökyüzünden önce zikredilmiştir. Yeryüzünün, gökyüzünden önce zikredilmesinin hikmeti hakkında şu izahlar […]

Yeryüzü mü? Gökyüzü mü? Hangisi önce yaratıldı? Çelişkili görülen iki ayetin izahı

Sevgili kardeşlerim, Bu tefsir dersimizde bir sorunun cevabını vereceğiz. Sorumuz şu: Bakara suresi 29. ayette mealen şöyle buyrulmuştur: O (Allah) ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. Bu ayet-i celilede, semanın yaratılmasının, yeryüzünün yaratılmasından sonra olduğu beyan edilmiştir. Nâziat suresinde ise:  “Semayı bina etti. Tavanını yükseltti, […]

Bakara suresi 30. ayette melekler Allah’a itiraz mı ediyor?

Sevgili kardeşlerim; Bu tefsir dersimizde bir sorunun cevabını vereceğiz. Sorumuz şu: Bakara suresi 30. ayette mealen şöyle buyrulmuştur: Bir zaman Rabbin meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” demişti. Melekler dediler ki: “Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın?” Mezkûr ayetin ifadesiyle: Melekler, âdemoğlunun yeryüzünde kan dökeceğini ve fesat çıkaracağını söylemiştir. Bu makamda sorumuz […]

Takvanın Kur’an-ı Kerim’de zikredilen 15 fazileti

Sevgili kardeşlerim; Takva, kişinin günahlardan son derece sakınmasıdır. Takvanın Kur’an-ı Kerim’de zikredilen on beş fazileti vardır ki, kim takvayı ele geçirirse, bu faziletleri de ele geçirir. Bu faziletler ve bu faziletlere işaret eden ayetler şunlardır: 1. Takva, kişiyi hidayete kavuşturur.  هُدًى لِلْمُتَّقِينَ   Kur’an, muttakiler için bir hidayettir. (Bakara, 2/2) ayeti, bu fazilete işaret eder. 2. Takva, kişiyi Allah’ın […]

Takvanın üç mertebesi

Bakara suresinin 2. ayet-i kerimesinde  هُدًى لِلْمُتَّقِينَ Kur’an, muttakiler için hidayettir. buyurulmuştur. Bu dersimizde “muttaki”kavramı üzerinde duracağız. Takva: Kişinin, ahirette kendisine zarar verecek şeylerden son derece sakınmasıdır. Bu sıfatı takınana “muttaki” denilir. Bazı alimlere göre takvanın üç mertebesi vardır: Birinci mertebedeki takva, aklın takvasıdır. Küfrü gerektiren inançlardan, sözlerden ve işlerden son derece sakınmaktır.  وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى  Onlara takva kelimesi lazım […]