Kitap ve sünnetten hüküm çıkarmak bir emanettir. Acaba bu emanetin ehli kimdir?

Sevgili kardeşlerim, Nisa suresi 58. ayette şöyle buyrulmuş:

 إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا     Allah size, emanetleri ehline vermenizi emrediyor.

Bu ayet-i kerimede, emanetleri ehline vermemiz emredilmiş. Bu bir hayat düsturu olup, bütün işlerimiz için geçerlidir. Madem Rabbimiz bizlere, her emaneti ehline vermemizi emretmiş; o halde cevabını bulmak zorunda olduğumuz soru şu:

– Kitap ve sünnetten hüküm çıkarmak ve bir meselede fetva vermek yani ictihad yapmak, bir emanettir; acaba bu emanetin ehli kimdir? Ve bu emanet kime verilecektir? Mesela:

İmamı Malik ki; sünnete son derece bağlı birisiydi. Yaşlandığı zamanlarda bile Medine’de bir hayvana binmez ve şöyle derdi:

“Allah’ın Peygamberi’nin medfun olduğu bu şehirde ben hayvana binemem. Resulullahın bedeninin gömülü olduğu bir toprağa hayvan üzerinde basmaktan hayâ ederim.”

Hadis rivayet edeceği zaman önce abdest alır, temiz ve yeni elbiseler giyer, güzel kokular sürünür, sonra büyük bir saygı ve vakar içinde hadisi naklederdi…

– Acaba, böyle bir edep abidesi mi fetvada ehildir; yoksa içtihat adıyla dini bozan edepsizleri mi?

✓ Yüz bin hadisi senetleriyle ezberleyene “hadis hafızı” denir. Hadis hafızları dahi, fıkhi meselelerde müçtehitlere tabi oluyordu. Acaba hadis hafızlarının dahi kendilerine tabi olduğu mezhep imamları mı içtihatta emanet ehlidir? Yoksa yüz bin değil, yüz hadis bile ezberinde olmayan cahiller mi?

✓ İ. Gazali, İmam-ı Rabbani, El- Cessas, İmam-ı Suyuti, Abdulkadir-i Geylani, Said Nursi gibi, asırlarını ilimleriyle ve takvalarıyla aydınlatmış binlerce âlimler, dört mezhep imamından birine tabi oluyordu.

– Acaba bu büyük zatların kendilerine tabi olduğu dört mezhep imamı mı fetvada emanet ehlidir? Yoksa bu zamanın takva ve ilim fakirleri mi?

Evet, Kur’an bize, her işte emaneti ehline vermemizi emrediyor. Söyleyin dostlar, ictihad emanetini vereceğimiz ehil kimdir? Biz başta dört mezhep imamını ve diğer müçtehidleri kabul ediyoruz. Artık kim neyi isterse, onu kabul etsin. Allah’a emanet olun…

(84 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir