Kur’an’ın mealinden hüküm çıkaranların vay haline!

Bu tefsir dersimizde, bir ayetin hükmünden, ince bir nükteye ulaşacağız.  Maide suresi 95. ayette Rabbimiz şöyle buyurmuş:

 “Ey iman edenler, ihramlı iken av hayvanı öldürmeyin. İçinizden kim kasten onu öldürürse, öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır. (Öldürülen avın kıymetine) içinizden iki adaletli kişi hükmeder.” (Maide, 5/95)

Ayet-i celilenin beyanıyla; ihramlı olan bir kimsenin avlanması haramdır. Eğer avlanarak bir hayvanı öldürmüşse, öldürdüğü hayvanın misli kadar ceza vardır. Ayetteki mislin manası, öldürülen hayvanın kıymetidir. Yani ihramlıyken bir hayvanı öldüren, öldürdüğü hayvanın kıymetinde bir hayvanı kurban eder ya da öldürdüğü hayvanın kıymeti kadar sadaka verir. Demek ihramlıyken, mesela bir tavşanı ya da bir kuşu avlayan kimse, öldürdüğü tavşan veya kuşun kıymeti kadar bir meblağı sadaka olarak vermelidir.

Peki, hayvanın kıymetini kim belirleyecek?.. Ayet diyor ki: Öldürülen avın kıymetine, “içinizden iki adaletli kişi hükmeder.” Yani öldürülen hayvanın kıymetini öldüren kişi değil, iki adil hâkim takdir edecektir. Demek bir tavşanın kıymetini bile, öldüren kişi zannına göre tespit edememekte, o tavşanın kıymetini adalet sahibi iki kişi belirlemektedir.

Acaba, bir kuşun veya bir tavşanın kıymetini dahi, iki adil hâkime tespit ettiren Allah Teâlâ, hiç mümkün müdür ki, İslam’ın hükümlerini anlama hususunda bizi başıboş bıraksın ve sadece zannımızın hakemliğini kâfi görsün?

Yani Allah Teâlâ, bir dirhemin dörtte biri kıymetindeki tavşanın değerini iki adil hâkime tespit ettirsin, böyle basit bir meseleyi bile vehmimize ve zannımıza bırakmasın; daha sonra şeriatın helalini, haramını ve İslam’ın diğer kıymetli meselelerini, bizlerin anlayışına bıraksın; zannımızın hakemliğini kabul etsin ve “Nasıl anlıyorsanız öyle amel edin.” desin. Bu olabilir mi? Elbette olamaz…

Daha Arapça bilmeden kendini müçtehid zannedenlerin ve Kur’an’ın mealinden hüküm çıkaranların vay haline!..

Allah’a emanet olun…

(156 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir