8. Miracı inkar edenler sahih hadislere karşı kördürler.

Miraç konusunun Sekizinci dersindeyiz. Bu dersimizde, Miracın bedenle olduğunun, Sekizinci delilini işleyeceğiz.

Sekizinci delilimiz; bu konudaki hadis-i şerifler, alimlerin icmaı ve ümmetin ittifakıdır.

Miracın anlatıldığı hadislerde bahsi geçen olaylar, miracın bedenle olduğunu ispat etmektedir. Mesela, Peygamberimiz (asm)’ın, Mescid-i Aksa’da peygamberlere namaz kıldırması; Hz. Cebrail’in Burak isimli bineği getirmesi ve Efendimize “Bin!” demesi; göklere yükselip, sema kapılarının açılması istendiği zaman, Cebrail’e: “Yanındaki kim?” diye sorulması, Onun da “Muhammed” diye cevap vermesi; Peygamberimiz (asm), semavatın her bir tabakasında, bir peygamberle karşılaşıp konuşması ve peygamberlerin O’na “Hoş geldin!” demesi, işte bütün bunlar, miracın uyanıkken, bedenle yapılan bir seyahat olduğunu ispat etmektedir.

Yine miracın anlatıldığı bir hadiste, Peygamberimiz (asm)’ın: “Cebrail elimi tuttu ve beni semaya çıkardı.” diye söze başlayıp, “Cebrail beni öyle yüksek bir yere çıkardı ki, orada kaza ve kaderi yazan kalemin cızırtılarını duymaya başladım.” buyurması; sidretü’l-müntehaya varıp cennete girmesi ve haber verdiği şeyleri orada görmesi, miracın bedenle olduğunu ispat etmektedir.

Hadis ve siyer kaynaklarında, isra ve miraçla ilgili, birçok rivayet kaydedilmiştir. En eski siyer kaynağı olan, İbni İshak’ın “es-Siretu’n-Nebeviyye” isimli eserinde ve onun şerhi mahiyetinde olan, İbni Hişam’ın aynı adı taşıyan eserinde; yine en sahih hadis kitapları olan Buhâri’de ve Müslim’de, bu hadisler kaydedilmiştir. Buhari’de 6 sahabeden 26 farklı rivayet; Müslim’de 7 sahabeden 16 farklı rivayet yer almaktadır.

Bu konuda sahabenin de icmaı vardır. Başta Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, İbni Mesud, İbni Abbas olmak üzere, bu hadisler, sahabeden kalabalık bir cemaat tarafından nakledilmiştir.

İmam Kurtubi Hazretleri, isra ve miraçla ilgili hadislerin, bütün hadis kitaplarında yer aldığını; sahabeden gelen rivayetlerin, İslam dünyasının her tarafına yayıldığını; muhaddislere birçok tarikle ulaşmış bulunduğunu ve hadis kitaplarının hepsinde yer aldığını söylemektedir. Böylelikle 20 kadar sahabeden gelen bu rivayetler, artık tevatür derecesine ulaşmıştır.

Bizler bu hadisleri, hadis kitaplarına havale ediyoruz. Başta Buhari ve Müslim olmak üzere, bütün hadis kitaplarında, bu hadisleri bulabilirsiniz.

Bu derste anlatmak istediğimiz şey şu:

Efendimiz (asm)’ın miraçta gökyüzüne yükselmesi, sadece bir iki sahabe tarafından nakledilmiş ve sadece zayıf hadis kitaplarında yer alan bir mesele değildir. Bu hadisler, sahabenin en büyükleri dahil, 20 kadar sahabe tarafından nakledilmiştir. Daha önce dediğimiz gibi, İmam Buhari, 6 sahabeden 26 farklı rivayet ve İmam Müslim, 7 sahabeden 16 farklı rivayet nakletmektedir. Buhari ve Müslim, Kur’an’dan sonra İslam’ın en sahih kaynaklarıdır.

Böyle bir ittifaka mazhar olan bir hadise, asla inkâr edilemez. İnkâr eden, gündüzün ışığında güneşe gözünü kapayan ve “Gece oldu.” diyen kimseye benzer. Gözü kapamakla, Güneşin ışığı yok olmaz. Gözünü kapayan, sadece kendisine gece yapar.

Bu dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar, Allah’a emanet olun.

(172 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir