“Nereden çıktı bu mezhepler?” sorusunu analiz edelim

Bazıları diyor ki:

“Bu mezhepler nereden çıktı?”

“Mezhepler nerden çıktı?” sorusu, “Doktorluk nereden çıktı? Mühendislik nereden çıktı? Ya da terzilik nereden çıktı?” gibi bir sorudur. Zira mezhep imamlığı, diğer meslekler gibi bir meslektir. Diğer meslekler ve o mesleklerin mensupları nereden ve niçin çıkmışsa, mezhepler ve mezhep imamlığı da aynı yerden ve aynı sebepten çıkmıştır.

Doktorluk mesleği çıktı, çünkü herkes hastalığın sebeplerine ve tedavi yollarına vakıf olamaz. Bu yüzden, doktorluk mesleğine yabancı olan bir hasta, hastalığının tedavisi için, bu mesleğin inceliklerine vakıf olan birisine danışmak zorundadır. İşte bu kişi de doktordur. Demek doktorluk mesleğinin çıkış sebebi: İnsanların hastalığın sebeplerini ve tedavi yöntemlerini keşifteki acizliğidir.

Mühendislik mesleği çıktı, çünkü herkes bina yapımıyla ilgili hesapları yapamaz, ve projeleri çizemez. Bu yüzden bir bilene danışmak zorundadır. Bu kişi de mühendistir. Demek bu mesleğin çıkış sebebi de kişilerin mühendislik ilmindeki bilgisizliği ve herkesin birer mühendis olamayışıdır.

Terzilik ve diğer mesleklerin çıkış sebebi de aynıdır: Kişilerin, o mesleğin inceliklerine vakıf olamaması ve yardıma ihtiyaç duyması.

İşte mezhep imamlığı da böyle bir meslektir. Bu mesleğin çıkış sebebi ise; insanların, Kur’an ve sünnetten hüküm çıkaramaması ve hükmü olmayan meseleleri, hükmü olanlara benzeterek kıyas yapamamasıdır.

Bizler nasıl ki bilmediğimiz dini konuları, bilen hocalara soruyoruz. Hocalar da kitaplardan okuyup öğrendikleri fetvaları bizlere naklediyorlar. Aynı bunun gibi, Peygamber Efendimiz (asm)’dan sonra, Müslümanların büyük bir çoğunluğu, Kur’an ve sünnetten hüküm çıkaramadıkları için, sorularını ictihad yapabilen âlimlere soruyor, ve cevaplarını onlardan öğreniyorlardı. Bu âlimler adeta bir peygamber vazifesini icra ederek, Kur’an ve sünnetin hükümlerini, bilmeyenlere öğretiyorlardı. Herhalde, “Alimler, peygamberlerin varisleridir.” hadisi, bu vazifeye işaret etmektedir.

Asr-ı saadet’te birçok müçtehid imam mevcuttu. Ancak bu müçtehitlerin fetvaları, bir sonraki nesillere taşınamamış; hikmet-i ilahiyyenin sevkiyle, sadece 4 mezhep imamı ve onların talebeleri ümmetçe kabul görmüş. Onların verdikleri fetvalar, çıkardıkları deliller, yaptıkları kıyaslar, son derece sağlam bir şekilde kaydedilmiş ve tevatür kuvvetiyle bizlere kadar ulaşmış.

Demek mezheplerin çıkış sebebi: İnsanların Kur’an ve sünnetten hüküm çıkaramaması ve sorularını bu kuvvette olan müctehid âlimlere sorup, onların etrafında toplanmalarıdır. Allah’a emanet olun…

(130 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir