Peygamber Efendimiz (asm) zamanında mezhep var mıydı?

Bazıları şöyle soruyor:

Peygamber Efendimiz (asm) zamanında mezhep var mıydı?

Cevaben deriz ki: Efendimiz (asm) zamanında mezhep yoktu, çünkü mezhebe ihtiyaç yoktu. Sahabeler, bilmedikleri meseleleri bizzat Peygamberimize danışır ve Ondan öğrendiği gibi amel ederdi. Yani bir asır sonra dünyaya gelecek olan mezhep imamlarının vazifesini, asrında bizzat Efendimiz (asm) icra etmiştir.

Mezhepler, Peygamberimiz (asm)’in vefatından sonra ortaya çıkmıştır. Soru sormak için Peygamberimizi bulamayan Müslümanlar; Efendimiz (asm)’in sünnetini ve Kur’an’ı çok iyi bilen müctehid âlimlere sorularını sormuşlar, bu âlimler de Kur’an ve sünnetten çıkardıkları cevapları, ümmete ders vermişlerdir. Bu âlimlerin verdiği fetvalar da insanlar tarafından kabul görmüş ve neticede Ümmet-i Muhammed, Kur’an ve sünnetin fıkhi yönünü anlamada, onları kendilerine rehber yapmıştır. Bir kısım nasipsizler müstesna!..

Demek, Peygamberimiz (asm) zamanında mezhep yoktu, çünkü ihtiyaç yoktu. Herkes bizzat Peygamberimiz (asm)’in uygulamasını görüp taklit ediyor ve bilmediğini bizzat Ona sorup öğreniyordu. Mezhepler Peygamberimiz (asm)’den sonra çıkmış ve Efendimiz (asm)’in uygulamalarını ümmete ders vermiştir.

Allah’a emanet olun…

(119 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir