14. Peygamberimiz (asm)’a indirilen hikmet sünnet değil de nedir?

Bu dersimizde hadis inkârcılarına bir soru soracağız. Sorumuza geçmeden önce bir giriş yapalım:

Nisa suresi 113. ayette Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

  وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  Allah sana Kitabı ve Hikmeti indirdi.

Bu ayette, Peygamberimiz (asm)’a iki şeyin indirildiği beyan edilmiştir. Birincisi kitap, yani Kur’an’dır. İkincisi de hikmettir.

Diğer ayetlerde de Peygamberimiz (asm)’in, bu ikisini bize öğretmekle mükellef kılındığı bildirilmiştir. Mesela Bakara suresi 151’de şöyle buyrulur:

Nitekim biz içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size Kitabı ve hikmeti öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir Peygamber gönderdik.

Bu ayette, Peygamberimiz (asm)’ın bize, kitaptan başka bir de hikmeti öğrettiği ifade edilmiş.

Yine Âl-i İmran suresi164’te şöyle buyrulur:

Onlara Kitabı ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermek suretiyle lütufta bulunmuştur.

Cuma suresi 2. ayette şöyle buyrulur:

 …Onlara Kitabı ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermiştir.

Bakara suresi 231’de şöyle buyrulur:

Allah’ın size verdiği nimeti, Kitabı ve hikmetten indirdiği şeyleri anın.

Ahzab suresi 34’de şöyle buyrulur:

Allah’ın evlerinizde okunan ayetlerini ve hikmeti anın.

Bu konuda daha başka gösterebileceğimiz ayetler de var; ama meramımız anlaşılmıştır diye sözü uzatmıyoruz. Bütün bu ayetlerden şu hükümler çıkar:

  1. Peygamberimiz (asm)’a Kur’an ile birlikte bir de hikmet verilmiştir.
  2. Peygamberimiz (asm) bu hikmeti öğretmekle mükelleftir.
  3. Bizler Kur’an’a tabi olduğumuz gibi, hikmete de tabi olmak zorundayız.

Şimdi bütün bu izahlardan sonra, hadis inkârcılarına sorumuz şu:

– Peygamberimiz (asm)’a indirilen bu “hikmet nedir?

Sakın “Bu Kur’an’dır.” demeyin. Çünkü Kur’an zaten ayetlerde hikmetten önce zikredilmiş. Kur’an ile hikmetin arası, atıf vavıyla ayrılmış. Bir parça Arapça bilen bu atıf vavından anlar ki, Kitap başkadır, hikmet başkadır. Madem başkadır; o halde Peygamberimize indirilen ve bize öğretmekle mükellef kılındığı hikmet nedir?

Eğer bilmiyorsanız, şimdi biz size hikmetin ne olduğunu öğretelim.

PEYGAMBERİMİZE İNDİRİLEN HİKMETİN MANASI

Ayetlerde geçen hikmet hakkında İmam Şafi Hazretleri şöyle der: Hikmet, Resulullah’ın sünnetidir.

Fahreddin-i Razi Hazretleri şöyle der: Hikmet, Kur’an’ın tafsilatını ihtiva ettiği diğer şer’i hükümleri bilmektir.

İmam Nesefi Hazretleri şöyle der: Hikmet, sünnettir.

Yine İbni Kesir ve İmam Taberi Hazretleri: Hikmet, sünnettir, der.

Daha bunlar gibi onlarca alimin, hikmete “sünnettir” dediği bilgisini nakledebiliriz.

Şimdi, Kur’an’a uyduklarını iddia eden hadis inkârcılarına deriz ki:

– Hani siz Kur’an’a uyuyordunuz. Bakın Kur’an size, hikmete tabi olun, diyor. Siz ise hikmeti, yani sünneti inkâr ediyorsunuz. Kur’an’a uymak bu mudur, -eğer varsa- insafınıza bırakıyorum.

Sevgili kardeşlerim, bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde, hadis inkârcılarının çiğnedikleri 14. ayeti göstereceğiz. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah’a emanet olunuz.

(295 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir