Allah’ı Görmek

(20 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

12. Mutezilenin dördüncü sözde deliline cevap

Allah’ı görmek isimli eserimizin On İkinci Dersindeyiz. Bu dersimizde, Mutezilenin Dördüncü Sözde Deliline cevap vereceğiz. Mutezile der ki: Görmek bazı şeyleri gerektirir. Bunlar: Görülenin bir mekanda olması, karşı karşıya olmak, görülenin cisim olması, gözün görülenin resmini çekmesi gibi hususlardır. Halbuki bunlar Allah hakkında düşünülemez. Allah mekandan münezzehtir ve cisim değildir. Dolayısıyla göz Allah’ı göremeyecektir. İşte […]

11. Mutezilenin üçüncü sözde deliline cevap

Allah’ı görmek isimli eserimizin On Birinci Dersindeyiz. Önceki derslerimizde, Mutezilenin iki sözde deliline cevap vermiştik. Bu dersimizde Üçüncü Sözde Delillerine cevap vereceğiz. Mutezile der ki: Enam suresi 103. ayette “Gözler O’nu göremez, O ise gözleri görür.” buyrulmuştur. Ayetin açık beyanıyla gözler O’nu görememektedir. Artık ayetin bu beyanı karşısında bir söz söylemek manasızdır. İşte Mutezile böyle […]

10. Mutezilenin ikinci sözde deliline cevap

Allah’ı görmek isimli eserimizin Onuncu Dersindeyiz. Bir önceki dersimizde, Mutezilenin Birinci Sözde Deliline cevap vermiştik. Bu dersimizde İkinci Sözde Delillerine cevap vereceğiz. Mutezile der ki: Bakara suresi 55. ayetinin beyanıyla, Hz. Musa’nın seçtiği 70 kişi Allah’ı görmek istemiş ve bu istekleri sebebiyle helak edilmişlerdir. Onların helak edilişi ispat eder ki, Allah’ı görmek caiz değildir. Eğer […]

9. Mutezilenin birinci sözde deliline cevap

Allah’ı görmek isimli eserimizin bu Dokuzuncu Dersine kadar, Allah’ın ahirette görüleceğini, Kur’an’ın ayetleriyle ve hadis-i şeriflerle ispat ettik. Eserimizin bu bölümünde ve devamında, Allah’ı görmeyi inkar eden Mutezilenin, sözde delillerine cevap vereceğiz. Bizler bir eseri hazırlarken meselemizi önce Kur’an’ın ayetleriyle, sonra hadis-i şeriflerle ve daha sonra da icmanın beyanıyla ispat ediyor; en sonda da karşı […]

8. Allah’ı görmek hakkında hadis-i şerifler

Allah’ın ahirette görüleceğine dair bu Sekizinci Dersimizde, konuyla ilgili hadis-i şerifleri nakledeceğiz. Birinci Hadis-i Şerifimizi, İmam Buhari, İmam Müslim, Ebu Davud, İmam Tirmizi, İbni Mace ve Ahmed İbni Hanbel hazretleri nakletmiştir. Yani bu hadisi, Kütüb-ü Sitte imamlarının hemen hepsi nakletmişlerdir. Hadisin ravisi Cerir İbni Abdullah Hazretleri der ki: Biz bir kere Resulullah (asm)’ın yanında otururken […]

7. Vücut delili

Allah’ın ahirette görüleceğine dair eserimizin bu Yedinci Dersinde, Vücut Delilini işleyeceğiz.Bir şeyin görülme sebebi, o şeyin var olmasıdır. Var olan şey görülür. Madem Allah vardır. O halde elbette görülecektir. Görülmesi, varlığının bir neticesidir. İşte vücut delilinin özü budur.Allah Teala bu alemi, kendisini bildirmek ve tanıttırmak için yaratmıştır. İmtihan sırrından dolayı kendisini göstermemiş; sadece isim ve […]

6. İyi amel işleyenlere Hüsna ve bir de ziyade vardır. (Yunus, 10/26)

Allah’ın ahirette görüleceğine dair Beşinci Delilimiz, Yunus suresinin 26. ayetidir. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuş: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ  İyi amel işleyenlere Hüsna ve bir de ziyade vardır. Ayet-i kerimede geçen “Hüsna” kelimesinin cennet; “ziyade” kelimesinin de Allah’ı görmek manasında olduğunu Fahreddin-i Razi Hazretleri şöyle izah eder: Ayetteki “ziyade” kelimesinin Allah’ı görmek manasında olduğuna, hem […]

5. Cennet bir nüzül ise, asıl olan Allah’ı görmektir.

Allah’ın ahirette görüleceğine dair Dördüncü Delilimiz, Kehf suresinin 107. ayetidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler  كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ onlar için Firdevs Cennetleri vardır  نُزُلاً bir nüzül olarak… Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede, Firdevs Cennetlerinin bir nüzül olduğunu beyan buyurmuştur. Nüzül: Asıl ikramdan önce yapılan küçük ikram demektir. Bir hükümdarın kendisine […]

4. O gün bir kısım yüzler parlaktır. Rablerine bakarlar. (Kıyamet, 75/22-23)

Allah’ın ahirette görüleceğine dair Üçüncü Delilimiz, Kıyamet suresinin 22 ve 23. ayetleridir. Bu ayet-i kerimelerde şöyle buyrulmuştur: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ  O gün bir kısım yüzler parlaktır.  إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ  Rablerine bakarlar. Bu ayet-i kerime çok açık bir şekilde, “Rablerine bakarlar.” ifadesiyle, müminlerin Allah’ı göreceğini haber vermektedir. Şimdi diyeceksiniz ki, ayet bu kadar açıkken, Mutezile nasıl oluyor da Allah’ın görüleceğini inkar ediyor? Mutezile […]

3. Rabbim, bana kendini göster; seni göreyim. (A’raf, 7/143)

Allah’ın ahirette görüleceğine dair İkinci Delilimiz, A’raf suresinin 143. ayetidir. Bu ayet-i kerimede Hz. Musa şöyle buyurmuştur: رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرْ اِلَيْكَ Rabbim, bana kendini göster; seni göreyim. Bu ayetin açık ifadesiyle, Hz. Musa Allah’ı görmek istemiştir. Eğer Allah’ı görmek caiz ve mümkün olmasaydı, Hz. Musa bunu talep etmezdi. Hz. Musa’nın bunu talep etmesi ispat eder ki, Allah’ı […]

2. Hayır! Şüphesiz onlar o gün Rablerinden perdelidirler. (Mutaffifin, 83/15)

Allah’ın ahirette görüleceğine dair Birinci Delilimiz, Mutaffifin suresinin 15. ayetidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: كَلاَّ Hayır!  إِنَّهُمْ  Şüphesiz onlar -yani o kafirler-  عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ  o gün Rablerinden   لَمَحْجُوبُونَ elbette perdelidirler -yani kafirler Allah’ı göremezler, Allah’ı görmekten mahrumdurlar. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede, kafirlerin kendisini göremeyeceğini beyan etmiş ve bunu onlara bir ceza olarak vermiştir. Şimdi şunu bir düşünün: Eğer müminler de Allah’ı göremeyecek olsaydı, […]

1. Allah’ı ahirette görmek

Sevgili kardeşlerim, insanın en kıymetli varlığı imanıdır ve itikadıdır. İtikadımızı batıl fikirlerden muhafaza etmeye çalışmak ve bu yolda gayret göstermek, insanın en önemli vazifesidir. Çünkü ahiretteki saadet, itikadın düzgünlüğüne bağlıdır. İnsanın yerle gök arası kadar ameli olsa, ama itikadı bozuk olsa, ameli ona fayda vermez. Madem itikat bu kadar önemlidir, o halde bizler, itikadımızın delillerini […]