a
Ana SayfaKadınlara Ait HâllerRamazan ayında, âdetli kadının âdeti gün içinde bitse kalan vakitte yiyip içmesi caiz midir?

Ramazan ayında, âdetli kadının âdeti gün içinde bitse kalan vakitte yiyip içmesi caiz midir?

Bir kimse bir özür sebebiyle orucunu bozsa ya da orucu bozulsa, sonra da bu özür hâli ortadan kalksa, mesela:

– Âdetli kadının adeti öğleden sonra bitse,

– Seferî olduğu için oruç tutmayan kimse mukim olsa,

– Hastalığı sebebiyle oruç tutmayan kimse iyileşse,

– Delinin aklı başına gelse,

– Buluğa ermediği için oruç tutmayan çocuk buluğa erse, bu kişilerin günün geri kalan kısmında yemek ve içmekten kaçınması hususunda iki görüş vardır.

İmam-ı Azam Hazretlerine göre, bu kişilerin günün geri kalan kısmında yemek ve içmekten kaçınması vaciptir. Bunun sebebi, mümkün olduğu kadar vakte saygı göstermektir. Eğer kaçınmazlarsa tahrimen (harama yakın) mekruh işlemiş olurlar.

Diğer görüşe göre ise bu kişilerin günün geri kalan kısmında yemek ve içmekten kaçınması vacip değil, müstehaptır. Müstehabın işlenmesi sevaptır, terkinde ise bir günah yoktur.

Bu durumda, âdeti gün içinde biten bir kadın iki şekilde amel edebilir:

1. İmam-ı Azam Hazretlerinin “vaciptir” görüşüyle amel eder ve kalan gün içinde yemez ve içmez. Bu, takvaya daha uygun olandır.

2. Yemek ve içmekten kaçınmanın müstehap olduğu görüşüyle amel eder. Müstehabın terkinde bir günah olmadığı için yer ve içer.

Allahu Teâlâ hepimize her işimizde takva ile amel etmeyi ve rızasına daha uygun olan ameli işlemeyi nasip etsin!

(Merakı’l-Felah, 114; el-Bedâyi, II, 102 vd.)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin