Üç ihlas nasıl hatim sevabı kazandırır?

Bu dersimizde, surelerin sevabı hakkındaki hadislerin, manasını izah edeceğiz.

Efendimiz (asm), hadis-i şeriflerinde bildirmiştir ki:

  • Fatiha suresinin Kur’an kadar sevabı vardır. (Buhari, Tefsîru Sûreti: 1:1, 15:3, Fedâilü’l-Kur’ân: 9; Tirmizi, Sevâbu’l-Kur’ân: 1; Nesâî, İftitâh: 26; Muvatta, Nidâ: 38; Müsned, 4:211, 5:114)

Buna göre, bir defa Fatiha suresini okuyan, bir hatim sevabı alır.

  • İhlas suresi, Kur’an’ın üçte birine eşittir. (Tirmizi, Sevâbü’l-Kur’ân: 10, 11; İbn-i Mâce, Edeb: 52; Ebû Dâvud, Vitir: 18; Nesâî, İftitah: 69; Muvatta’, Kur’ân: 17, 19)

Buna göre, üç ihlas okuyan, bir hatim sevabı alır.

  • Zilzal suresi, Kur’an’ın dörtte birine eşittir. (Tirmizi, Sevâbü’l-Kur’ân: 9; Müsned, 3:147, 221)

Buna göre, Zilzal suresini dört defa okuyan, bir hatim sevabı alır.

  • Kâfirun suresi, Kur’an’ın dörtte birine eşittir. (Tirmizi, Sevâbü’l-Kur’ân: 9; Müsned, 3:147, 221)

Buna göre, Kâfirun suresini dört defa okuyan, bir hatim sevabı alır.

  • Yasin suresi ise on hatim sevabı kazandırır. (Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’ân, 7; Dârımî, Fedâilü’l-Kur’ân, 21)

Hadis inkârcıları, bunları ve benzeri hadisleri gösterip diyorlar ki:

Bunlar sahih olamaz. Çünkü Kur’an’ın içinde, zaten bu sureler var. Mesela hatim okuyan, Yasin suresini de okumaktadır. Dolayısıyla hem Yasin suresinin sevabını, hem de diğer surelerin sevabını almaktadır. Hal böyleyken, tek bir Yasin okuyan, on hatim sevabını nasıl alır? Yine üç ihlas okuyan, o kadar az bir amelle, bir hatim sevabını nasıl kazanır? Diğer sureler için de durum aynıdır. Bu hadislerin tamamı uydurmadır…

İşte onlar böyle diyorlar. Çünkü akılları, bu hadislerin ince manasına ulaşamıyor. Eğer bir alime meseleyi sorsalardı, meseleyi anlar ve bu hadisleri inkâr etmezlerdi. 7

Biz şimdi bu hadislerin manasını, Üstad Bediüzzaman Hazretlerine soralım. Manayı ondan öğrenelim. Üstad Hazretleri, bu hadislerin manasını, Yirmi Dördüncü Söz isimli eserinde izah etmiş. O eserden iktibas ederek, meseleyi anlatalım:

İçinde mısır ekilmiş bir tarla farz edelim:

– Bu tarlaya 1.000 tohum ekilmiş olsun.
– Bir tohum 7 başak verdi.
– Bir başakta da 100 tohum var.
– Bu durumda tek bir tohum, 7 X 100 = 700
tohum vermiş olur. Tarlada 1.000 tohum vardı.
– Demek bu tohum, tek başına tarlanın üçte ikisine eşit oldu.

Hangi tarlanın?.. İçine 1.000 tohum ekilmiş ve tohumları sünbüllenmemiş tarlanın… Yani bu hesabı yaparken, tarlada sünbüllenen diğer tohumları, hesaba katmıyoruz. Tarlayı, sünbüllenmemiş şekliyle esas alıyoruz.

İşte bu durumda, bir tohum 7 başak verse ve her başakta 100 tohum olsa, bir tohum tek başına, tarlaya ekilen tohumların üçte ikisine denk gelir…

Başka bir tohum da 10 başak vermiş olsun.
– Ve her bir başakta 200 tohum var.
– Bu durumda tek bir tohum, 10 X 200 = 2.000
– tohum vermiş olur. Tarlada 1.000 tohum vardı.
– Bu durumda bu tek tohum, Tarlanın iki misli kadardır.

Hangi tarlanın?.. İçinde, sünbüllenmemiş 1000 tohum olan tarlanın… Bu hesap, tohumları sünbüllenen tarlaya kıyasla yapılmıyor; içinde, sünbüllenmemiş 1000 tohum olan tarlaya kıyasla yapılıyor…

Aynen bu misalde olduğu gibi, Kur’an da mukaddes bir tarladır. Her bir harfi, bir tohum hükmündedir. Hesap yapılırken, tohumların başakları ve başaklardaki taneler nazara alınmayacak; hesap bu şekilde yapılacak.

Buna göre;

Kur’an-ı Kerim’de 300.620 harf var.
– İhlas suresi, Besmeleyle beraber 69 harftir.
– Üç ihlas bir hatim olduğuna göre, 3 X 69 = 207 harf yapar.

Bu, Kur’an’ın harf sayısına bölündüğünde, demek İhlas suresinin her bir harfinin 1.500’e yakın sevabı vardır.

Yasin suresinin harfleri hesap edilse, Yasin suresi 10 hatim sevabında olduğuna göre;

– Kur’an’ın harfleri 10 ile çarpılsa,
– Daha sonra Yasin suresinin harflerine bölünse,

şöyle bir netice ortaya çıkar ki:

Yasin-i Şerifin her bir harfinin, yaklaşık 500’e yakın sevabı vardır.

Bu hesabı diğer surelerde yaptığımızda; Âyetü’l-Kürsî’nin her bir harfi, 700 sevabındadır. Beraat gecesinde okunan ayetlerde, her bir harfe mukabil, 10.000 sevap vardır. Kadir gecesindeyse, bu sevap 30.000’e çıkar. “O gece bin aydan hayırlıdır.” ayetiyle, işte bu manaya işaret edilir. O gecenin sevapları bu şekilde katlanır…

Sözün özü:

Mezkur hadislerde, surelerin harflerinin sevabı bildirilmiş. Bu anlatımda da Kur’an’ın harf sayısı esas alınmış. Demek hadislerin manası şu değildir:

Bir kişi üç ihlas okusa, bir kişi de hatim okusa; üç ihlas okuyan, hatim okuyanın aldığı sevabın tamamını alır. Hadisin manası bu değildir.

Hatim okuyan, sünbüllenmiş Kur’an harflerinin bereketiyle; üç ihlas okuyana kıyasla, kat ve kat sevap kazanır. Üç ihlas okuyansa, harfleri sünbüllenmemiş Kur’an’ın, tamamı kadar sevap kazanır. Yani 300.620 sevap kazanır. Üç ihlas okuyanın kazanacağı sevap budur.

Ne kadar ince bir izah değil mi? Bu izahı yapabilmek için, Üstad Bediüzzaman gibi hem ciddi bir ilme, hem de özel muhakeme kabiliyetine sahip olmakla birlikte ilhama da mazhar olmak lazım. Bu izahı bilmek için de Üstad ve emsallerini okumak lazım…

Adam ne Üstad ne de üstatların eserini okumuş. Netice ne olacak? Aklının almadığını inkâr edecek…

İşte inkâr, ilimden değil; cehaletten ileri gelir. Allah bu cahillerin şerrinden, Ümmet-i Muhammed’i muhafaza etsin. Amin…

Dersimizi burada noktalayalım. Allah’a emanet olun…

(1098 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir