a
Ana SayfaLemalar10. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise…

10. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise…

Lem’alar mütalaasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstadımız sebepler hakkında şöyle diyor:

Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh Allah’ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. (Mesnevi-i Nuriye, Lem’alar)

(Acz: Âcizlik / Muavenet: Yardım)

Cenab-ı Hakk’ın sebepleri vazetmesi -haşa- âcizliği ve ihtiyacı için değildir. Allah her şeyden müstağnidir. Kudreti sonsuz, kuvveti sınırsız, gücü nihayetsiz, bütün isim ve sıfatları hudutsuzdur.

– Allah için baharı yaratmak bir çiçeği yaratmak kadar kolaydır.

– Öldükten sonra bütün insanları haşretmek bir sineğin ihyası kadar kolaydır.

– Cenneti icat etmek bahçemizi icat etmek gibi zahmetsizdir.

– Galaksileri sevk ve idare etmek bir zerrenin idaresi gibi basittir.

Haddizatında Allah hakkında kolay-zor, büyük-küçük gibi kavramlar yoktur. Her şey kudretine müsavidir. Sebepler Allah’ın yardımcısı değildir ve sebeplerin icat ve tasarrufta hiçbir müdahalesi yoktur.

Sebepler deyince sadece havayı, toprağı, suyu ve ateşi anlamayın. Hz. Azrail de bir sebeptir. Hz. Mikâil de bir sebeptir. Hz. Cebrail de bir sebeptir. Arş’ı taşıyan melekler de bir sebeptir. Ve hakeza…

Allah’ın bu sebeplerden hiçbirine ihtiyacı yoktur. Zaten bütün sebepleri yoktan yaratan O’dur. Sebepler varlıkları için O’na muhtaçtır; O ise hiçbir şeye muhtaç değildir.

Beşer sultanlarının memurları ise sultanların âcizliği ve ihtiyacı sebebiyle kendilerine ihtiyaç duyulan yardımcılardır. Bu memurlar sultanın tasarrufunda ortaktır ve idarede müdahaleleri vardır. Onlar olmazsa sultan ülkesini idare edemez. Sultan onlara muhtaçtır. Zira sultan da olsa bir insandır. Mayasında âcizlik, zayıflık, fakirlik ve kusur vardır. Zatı zaman ve mekânla kayıtlı; sıfatları kayıtlı; âciz ve muhtaç bir zavallıdır.

Dolayısıyla sebepler için “Allah’ın memurları” denildiğinde, bunu beşer sultanlarının memurlarıyla karıştırmamak gerekir. Beşer sultanlarının memurları, sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklardır. Allah’ın memurları ise sadece bir perdedir. İcatta, sevk ve idarede hiçbir müdahaleleri yoktur.

— Peki, Üstadımız bu dersi niçin yaptı? Allah’ın memurlarını beşer sultanlarının memurlarıyla karıştıran mı var?

Evet, var. Kim ki bir sebebi hakiki tesir sahibi kabul ederse -velev ki bu en büyük bir melek olsun- işte bu kişi Allah’ın memurlarını beşer sultanlarının memurlarıyla karıştırmıştır. Ve bilmeden Allah’a acz ve ihtiyaç atfetmiştir. Bu da tevhidi bozar.

Üstadımız hakiki tevhidin inşasına çalışıyor. Rabbim bu derslerle bizleri tevhidin hakikatine ulaştırsın.

Bu dersimizde şu bölümü anlamaya çalıştık:

Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise, sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için, tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh Allah’ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. (Mesnevi-i Nuriye, Lem’alar)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin